Ruim drie maanden ben ik nu werkzaam in de invalpool van de Stichting PCBO. Na enkele jaren RT-werkzaamheden vond ik het fijn om weer met een groep te werken, maar een groepsverantwoordelijkheid wilde ik niet meer. Leerkracht zijn met groepsverantwoordelijkheid vind ik fijn als ik minstens vier dagen per week zou werken. Die tijd ligt achter mij. Na bijna 40 jaar onderwijs wil ik niet meer dan ruim twee dagen per week werken. Het werken als pooler kwam in het vizier. Toen ik enkele maanden geleden begon met dit werk, vond ik dat best spannend. Past het werk wel bij me? Zou ik het wel leuk vinden? Is er wel genoeg werk?

Inmiddels ben ik in veel klassen op verschillende scholen geweest en soms ook buiten de scholen van de Stichting PCBO Baarn-Soest. Hoewel ik liever werk binnen onze Stichting, vind ik het soms ook leuk om een nieuwe school te zien in een nieuwe omgeving. Het werken als pooler is meestal onvoorbereid, waardoor ik moet improviseren. Tegelijkertijd wil ik voor de rust en de continuïteit zoveel mogelijk vasthouden aan het programma als dit bekend en mogelijk is. Het ter plekke ontwerpen van hetgeen ik doe in interactie met de groep, vind ik het leukste van mijn werk als pooler. De ene keer lukt dit beter dan de andere keer. Aan het einde van de dag denk ik meestal nog even kort terug over het verloop. Wat ging goed; wat zou beter kunnen? Het gaat daarbij om algemene doelen met betrekking tot mijn eigen handelen. Doelen stellen voor een bepaalde groep of een bepaald kind is immers niet van toepassing. In die zin heb ik weinig voorbereiding voor mijn werk. Wel heb ik meestal een creatieve opdracht voor diverse groepen paraat.

Het werken als pooler maakt dat ik op een andere manier betrokken ben bij het onderwijs. Ik heb tijd en inspiratie om na te denken over mijn vak. Het geeft mij zicht op de vernieuwing van het basisonderwijs in de afgelopen jaren. Het taalonderwijs is op bijna alle scholen waar ik kom verbeterd. Dit geldt voor de onderdelen spelling, taalbeschouwing en technisch en begrijpend lezen. Ook zie ik op veel scholen structurele aandacht voor de sociaal-emotionele vorming. Sommige verschillen tussen scholen vallen voor mij als pooler direct op: b.v. de kwaliteit van het technisch schrijven. De verschillen tussen scholen en groepen maken dat elke dag anders is. Ik heb geen vaste collega’s die ik elke werkdag zie; toch heb ik vaak een leuk gesprek met bekende en onbekende collega’s. Het werk als pooler geeft mij voldoening. Meestal kom ik met plezier uit school.

 

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl