De Postiljon

 

De Postiljon

De Postiljon

Onze school is een  Vreedzame School.
We werken aan een democratische leefgemeenschap waarin kinderen een stem hebben. Bij ons leren kinderen om te gaan met het oplossen van conflicten waarbij ze zelf meer verantwoordelijkheid nemen. We willen dat de school een veilige en prettige omgeving is voor de kinderen.Kinderen moeten zich gewaardeerd voelen. Dat kun je o.a. bereiken door ze meer verantwoordelijkheid te geven en door ze “te zien”. Het begint vaak al met de manier van luisteren naar elkaar. Laat je elkaar uitpraten? Maar ook,  hoe ga je om met je eigen gevoelens en die van de ander? Mag je samen met de meester of juf overleggen over zaken die spelen in de groep? Kun je met elkaar klassenregels- en afspraken bedenken? We vinden het belangrijk om de kinderen te leren om oplossingsgericht te denken en respectvol met elkaar om te gaan.

Meer informatie : www.depostiljonsoesterberg.nl

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl