Nieuws van de GMR: “Vrede en veiligheid”
door Frank Peters

Eerder dit jaar sprak de voorzitter van de GMR, Pieter van de Graaf, in de nieuwsbrief van februari over “Trots”.  De GMR wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de Stichting en haar scholen met als doel de kinderen een fijne tijd te laten hebben op hun school en hen optimaal voor te bereiden op hun toekomst.

Destijds spraken we nog over een metamorfose, gezien de vele nieuwe gezichten in de GMR. Nu kunnen we melden dat er echt iets moois is ontstaan. Er zijn belangrijke zaken bediscussieerd en besproken. We hebben enkele advies- en instemmingsaanvragen behandeld, waaronder de nieuwe CAO, het Bestuursformatie Plan en het Beleid Meldplicht en Klachtrecht.

We onderhouden goede contacten met de MR van de scholen, dit middels een vast contactpersoon. Twee keer per jaar zitten we als GMR gezamenlijk met de MR’en om de tafel. Daarnaast hebben we met regelmaat contact met de voorzitter van de Stichting en jaarlijks heeft een afvaardiging van de GMR een onderhoud met het bestuur van de Stichting.

We hebben goede discussies gehad, de sfeer binnen de GMR is altijd positief en opbouwend en te allen tijden gericht op de kinderen.

Parijs, vrijdag 13 november spookte ook door ons hoofd en daarnaast de gespannen situatie in Brussel. De scholen die daar een aantal dagen gesloten zijn gebleven. Er komen veel vragen op: Is Europa echt in oorlog? Hoe heeft dit zover kunnen komen? Hoe ziet de wereld van de kinderen er in de toekomst uit?

Hopelijk kunnen wij als GMR een steentje bijdragen en zorgdragen voor een fijne en veilige tijd op school en een optimale voorbereiding op de toekomst.

Vanuit de GMR wensen we iedereen vrede en een goede gezondheid toe en een heel voorspoedig 2016.

En op de GMR kunt u ook in 2016 weer rekenen.

Voor meer informatie over de GMR verwijs ik u graag naar de site van Stichting PCBO Baarn-Soest.

 

 

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl