Kleutermethodes: ja of nee?

Het is onrustig in kleuterleerkrachtenland. Veel kleuterjuffen -en meesters vinden dat de kleuter van tegenwoordig onder grote druk staat. De uitzending van De Monitor op 21 februari 2016 was geheel gewijd aan het kleuteronderwijs. Aanleiding voor de Werk -en Steungroep Kleuteronderwijs om de Vaste Commissie OCW van de Tweede Kamer een brief te sturen waarin verzocht werd om grondig onderzoek in te stellen naar het beleid ten aanzien van het kleuteronderwijs.

Inmiddels weten we dat er al een slag gemaakt is middels een aangenomen motie van Michel Rog over aandacht voor de curriculum ontwikkeling van kleuters. Maar er is meer discussie. Eén van de discussies is de vraag of de kleuter wel vaart bij het gebruik van methodes. Stagiaires vragen vaak hoe we (kleuterleerkrachten die niet volgens een methode werken) zeker weten dat wát we aan bod laten komen, ook aan bod móet komen.

Op het congres van 6 april jongstleden ‘Het jonge kind op het juiste spoor’ vroeg een ervaren kleuterjuf tijdens de workshop ‘Een rijke leeromgeving met alledaagse materialen’ zich hardop af: “Hoe vind ik de tijd om alle leuke ideeën die ik nu gehoord heb in te passen? Er is zoveel wat ik moet van de methode die ik móet volgen.” Een andere kleuterjufcollega vertelde vol verbazing over een school waar ze in een kleutergroep moest invallen waar alle hoeken inmiddels verdwenen waren. Het lijkt alsof ook sommige kleutercollega’s onder druk komen te staan.

Jonge kinderen ordenen al spelend de wereld om hen heen. Door speelse herhaling en door middel van taal krijgt het kind grip op de wereld. Door de herhaling van hun spel is er sprake van verwerking. Als het ‘klikt’ (het snappen) gaan ze pas over op iets anders. Bovendien ontstaan er creatieve verbindingen in de hersenen (neuronen) wanneer kinderen oefenen wat ze geleerd hebben door speelse herhaling. (Elly Singer, pedagoge en kinderpsycholoog/ontwikkelingspsycholoog)

Spel is de paraplu waar alle ontwikkelingsgebieden van een kleuter onder hangen.

Het is de vraag of huidige kleutermethodes volledig aan dit belang van spontaan en vrij spel voldoen of louter in dienst staan van de kerndoelen.

Wellicht moeten we terug naar het vertrouwen in de ervaring van de kleuterleerkracht en het vertrouwen in de natuurlijke ontwikkeling van de kleuter. Het (jonge) kind verdient dat. Want: zelfvertrouwen is het resultaat van vertrouwen.

De aflevering (nogmaals) bekijken?  Zie De kleuter onder druk

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl