Mannenpraat 2                                        Mannenpraat 3

De feminisering in (dus niet perse van) het primair onderwijs in Nederland heeft zich ingezet vanaf ongeveer begin jaren ’80. Het afgelopen decennium is de feminisering verder toegenomen. Zo was in 2001 ongeveer 20 procent van de leerkrachten man. Inmiddels is dit aantal gedaald naar zo’n 13 procent.  Waar de verdeling dus al niet gelijk liep, is de sekseverdeling in het primair onderwijs het meest ongelijk verdeeld in vergelijking met andere onderwijssectoren.

Daarnaast is binnen de groep mannen het grootste deel van de leeftijdscategorie 51-60. Met andere woorden, die daling zal nog wel even doorzetten.

Grafiek mannen1

Deze onderzoekscijfers, en een groeiend onderbuikgevoel, maakt dat er een behoefte is ontstaan om “ons”, de mannen, te verenigen. Een behoefte om naar elkaar toe te trekken. Een behoefte om “de man” in bescherming te nemen. Een behoefte aan toiletbrillen die nog wél omhoog kunnen, een biertje op vrijdagmiddag, idiote vrouwengrappen en andere toffe dingen die door de groeiende partij in dezen worden weggezet als “te mannelijk” en “onnodig, want weinig mannen”.

Waar de cijfers uit onderzoek afkomstig zijn, is de rest natuurlijk enigszins overtrokken. Wel is het zo dat binnen PCBO Baarn-Soest op dit moment zo’n 30 mannen werkzaam zijn. Juist omdat het aantal mannen niet erg hoog is, is het erg leuk om elkaar op te zoeken. Om kennis te delen op informele wijze, om juist die verbinding te zoeken, van elkaar te leren en te vieren dat we voor de klas mogen staan.

Vrijdag 12 februari jl. hebben de mannen dit dan ook gedaan. Met een enthousiast deel van de mannen zijn we samengekomen bij Toontje, oftewel Eetcafé Centraal. Hier hebben wij onder het genot van een biertje en een poolspel gesproken over onze onderwijspraktijk, overeenkomsten en verschillen. Hierbij heeft één onderwerp centraal gestaan, eigenaarschap van het leerproces door de leerling. Wat bedoelen we hiermee en hoe vullen wij dit in. Adriaan (a.i. Insingerschool) heeft dit proces historische en praktische duiding gegeven, met een kwinkslag richting de vrouwen (want ze zijn er toch niet bij J).

Na een succesvolle eerste bijeenkomst hopen wij dit dan ook een vervolg te geven met een mannensportdag. Uiteraard wederom met een centraal onderwerp, de nodige vrouwengrappen en genoeg schouderklopjes om er weer even tegenaan te kunnen op de werkvloer!

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl