Even kennismaken…Jelle de Boer

Of ik me even wil voorstellen? Natuurlijk, maar waar moet ik beginnen? Er is zoveel te vertellen, maar zit ‘men’ daar wel op te wachten? Toch is het wel belangrijk om te doen. Zeker als je namens anderen een functie uitvoert. Zoals ik dus doe als nieuwe voorzitter van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van de stichting. Jij – als lezer – moet toch weten door wie je wordt vertegenwoordigd. Dus daar gaan we met het voorstellen….

Mijn naam is Jelle de Boer. 46 jaar geleden geboren in Friesland. Via allerlei omzwervingen wegens school, studie en werk uiteindelijk in Soesterberg terecht gekomen. Daar woon ik sinds 2005. En dat doe ik gelukkig niet alleen. Mijn vrouw Marion en ik proberen drie kinderen groot te brengen: we kunnen niet wachten om te zien hoe ze straks als volwassenen zijn, maar tegelijkertijd gaat het allemaal veel te snel. Inmiddels zitten er al twee op de middelbare school. De jongste mag gelukkig nog twee jaar op de Postiljon doorbrengen. Naast mijn gezin besteed ik mijn tijd aan een eigen adviesbureau op het gebied van bestuur en bedrijfsvoering, met focus op “de ondergrond’: kabels en leidingen, archeologie en bodembeheer.

Sinds januari 2016 zit ik namens de ouders in de GMR. Uiteraard met veel plezier. Als GMR werken we (4 personeelsleden, 4 ouders) nauw samen voor de medezeggenschap binnen de stichting. Het gaat ons om nieuw beleid en bewaking van staand beleid, o.a. op het gebied van onderwijs, personeel, organisatie, financiën en communicatie. Daarbij hoort ook de toekomstvisie: wat is de stip op de horizon over 5 of 10 jaar. Onze focus ligt overigens op stichtingsniveau en nadrukkelijk niet op schoolniveau, dat is het domein van de MR-en op de scholen.

Toen de vorige GMR-voorzitter Pieter van de Graaf aangaf dat hij zijn termijn niet zou verlengen, werd gevraagd of ik deze functie wilde invullen. En tja, wie A zegt (lid van de GMR), moet ook B zeggen (voorzitter GMR). Dus per einde vorig schooljaar ben ik voorzitter GMR.

Er liggen spannende tijden voor ons. Allerlei grote en kleine ontwikkelingen stellen ons steeds voor nieuwe vraagstukken. Onderwijs staat in de belangstelling van de kabinetsformatie, dus een nieuw kabinet zal wederom nieuwe ideeën willen toepassen. In Soest en Baarn neemt het aantal kinderen langzaam af met op termijn mogelijk gevolgen voor de leerlingenaantallen. De secularisering gaat onverminderd waardoor protestants-christelijk onderwijs voor velen al lang geen “automatische keuze” meer is. De stichting gaat meer inzetten op ownership: van leerlingen en leerkrachten tot directie en scholen.  En dat alles moet in goede banen geleid worden in een steeds krappere arbeidsmarkt.

Als GMR willen wij ons steentje daaraan bijdragen. Het gaat ons vooral om het ‘in goede banen leiden’. Dat is iets waar wij ‘van zijn’. We kijken natuurlijk naar nieuwe ideeën en beleid: hoe passen die binnen de stichting en op de scholen. Maar eigenlijk zijn dat vrijwel altijd ideeën vanuit een positieve grondhouding en daar kan je moeilijk op tegen zijn. Veel belangrijker is het om te volgen wat er van die plannen terecht komt. Vaak sterven de mooiste ideeën in schoonheid. Of worden ze in de praktijk op een onbedoelde wijze toegepast. En dat kunnen we ons in de huidige tijd niet meer permitteren. Dus we moeten standvastig zijn in de stappen van visie naar beleid naar uitvoering. Dat zal de inzet van de GMR zijn en daarmee ook mijn inzet als voorzitter.

We hebben daar iedereen bij nodig: de MR-en en directies op de scholen, directie en bestuur van de stichting. Maar bovenal de leerkrachten en de ouders. Daar hoor jij ook bij. Want samen maken we van onze scholen de prachtscholen die we hebben en willen houden.

Mocht je dus vragen, opmerkingen of inbreng hebben, aarzel niet en neem contact op met de GMR. De leden zijn weergegeven op de website https://pcbobaarnsoest.nl/organisatie/gmr/ .

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl