Ondertussen lijkt iedereen wel van het lerarenregister gehoord te hebben. De naam is nu wel bekend, maar wat betekent het register nou voor ons als leerkrachten? Daarover wil ik jullie graag informeren.

Het wetsvoorstel

Het register is een onderdeel van een wetsvoorstel. Door het beroep van leraar en het register wettelijk te verankeren versterkt de overheid de positie van leraren en de zeggenschap van de beroepsgroep over haar eigen professie. Leraren zijn verantwoordelijk voor hun eigen lessen en overige onderwijsactiviteiten. Ze hebben recht op professionele ontwikkeling. Het wetsvoorstel veronderstelt een professionele standaard (die door de beroepsgroep zelf is opgesteld en waaraan de beroepsgroep wil voldoen), benoemt het recht op professionele ontwikkeling, en als sluitstuk van wat de professionele keten genoemd kan worden, het verplichte register. Rechten en plichten zijn daarmee in balans. (https://www.registerleraar.nl/veelgestelde-vragen/wetsvoorstel).

Wat betekent dit concreet

Het gaat er dus om, dat de leraar weer aan het roer komt te staan. Wij zijn professionals, wij weten wat er nodig is voor ons onderwijs. Wij weten waar onze scholingsbehoefte liggen. Wij kunnen ook als beroepsgroep ons beter organiseren en ons beter weren tegen krachten van buitenaf. Onze stem is hierdoor sterker. En bovendien uniek in de wereld. In geen ander land met een register bepalen de leraren zelf wat de criteria zijn voor herregistratie en validering. Wij zijn het enige land waar de beroepsgroep zelf dat compleet in eigen hand heeft. In andere landen bepaalt de regering waar de beroepsgroep aan moet voldoen. Het gaat dus om:

  • Zeggenschap over ons onderwijs
  • Professionele ruimte voor de leerkracht
  • Vereniging van krachten
  • Eigenaarschap over professionalisering Laat jouw stem horen Opgeven kan via de volgende link: http://registerleraar.onderwijscooperatie.nl/aanmelden-ontwerpsessies/
  • Alle leraren hebben dus een stem over hoe het nieuwe register eruit komt te zien. Momenteel lopen er ontwerpsessies door het hele land, waar iedere leraar zich voor kan aanmelden. Ook jouw mening telt mee. Laat die horen, het register is van ons, pak deze kans en denk mee!

 

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl