Stormachtige ontwikkelingen  

Met de verwoestende beelden van de orkaan Irma nog op mijn netvlies kijk ik naar een impressie van de aardbeving in Mexico. Vervolgens is het noodweer in Toscane aan de beurt. In de zomer hadden we de bosbranden. Oerkrachten beuken op de aarde in.  Imponerend, en verbijsterend. Het natuur geweld ontziet niets en niemand. Het maakt niet uit wie of wat je bent. Het maakt je als mens nietig en klein. Het levert een afhankelijkheid, overgeleverd aan de ‘weergoden’.

Het menselijk leed als gevolg van een natuurramp is zeer schrijnend. Hulp moet worden geboden waarbij allereerst de communicatie moet worden hersteld. Zonder contact is niet in te schatten hoe ernstig de situatie is. De eerste beelden van de ramp zetten gelijk aan tot actie. De hulpinitiatieven overspoelen razendsnel de digitale media. Wat een inzet en een daadkracht wordt nu al ten toon gespreid.

Het is nodig om op te staan en actief aan de slag te gaan. Het is een soort van overlevingsdrang wat aan ieder van ons appelleert als we werkelijk in ons bestaan worden bedreigd.

Het onderwijs komt ook in actie. We moeten goed communiceren welke storm er op het onderwijs af komt. Natuurlijk loopt de vergelijking met de orkaan Irma geheel mank en doet geen recht aan de ernst van de situatie in het getroffen ramp gebied. Wel zie ik vergelijk in het principe van dit soort processen.  Als zich een ramp aankondigt, bereid je dan goed voor, bundel de krachten en communiceer dat naar allen.

De laatste onderwijscijfers tonen aan dat in er 2022 een tekort aan basisschoolleerkrachten is van ongeveer 6000 fte. Dit betekent per school 1 vacature voor een voltijdsbaan. Het tekort aan personeel kan schadelijk worden voor de kwaliteit van het onderwijs. Meer werk uitvoeren met minder mensen. De opkomst en inzet van onderwijsassistenten (MBO4) neemt toe. Goedkoper personeel, maar ook minder gekwalificeerd. Als extra ondersteuning is het toe te juichen. Als dit de oplossing moet gaan worden voor het personeelstekort, dan zijn wij bezig de kwaliteit van het onderwijs te ondermijnen.

Onderwijs is een pracht vak. Dat moet zo blijven. Laten we vooral uitstralen de liefde, de passie en de voldoening om te werken met kinderen, om hun onderwijs te geven en om mede vorm te geven aan hun toekomst.  Laat het mensen enthousiasmeren en inspireren voor ons vak. Dan keren we het onderwijstij en staan we klaar om stormachtige ontwikkelingen het hoofd te bieden.

 

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl