Op de Amalia-Astroschool zijn Renske Hoving en Wina Veldkamp een onderzoek gestart naar digitaal leren. Met de aanschaf van de nieuwe  methoden Taal op Maat en Spelling op Maat kregen zij de mogelijkheid om zowel de boeken als de software uit te proberen. Ook voor Wereld in Getallen bestond die mogelijkheid. Sinds de herfstvakantie hebben alle leerlingen van groep 8b een Chromebook en is het onderzoek van start gegaan. Het doel is antwoord te krijgen op de vraag wat digitaal leren met de kinderen doet en wat de toegevoegde waarde ervan is. Zo wordt o.a. onderzocht in welke mate het leerrendement zal veranderen door het gebruik van verwerkingssoftware. Wat doet het met de gevoelens op het gebied van competentie, autonomie en relatie en hoe verandert het je werk als leerkracht?  Door gebruik te maken van een controlegroep (groep 8a) hopen ze hier antwoorden op te krijgen. Renske en Wina hebben dit jaar meerdere projecten lopen. In de vorige nieuwsbrief hebben jullie al kunnen lezen over het Baarnse Leraren Netwerk dat Renske en Lesanka hebben opgestart met behulp van een LoF-subsidie. Ook Wina heeft in november zo’n subsidie in de wacht gesleept. Zij gaat aan de slag met Kanban in de klas.

Verschillende sociaalwetenschappelijke studies onderschrijven het positieve effect van visuele feedback op zowel leren als onthouden. Door gebruik te maken van een Kanban-bord, kan er voor iedereen concreet gemaakt worden hoe het werk verloopt en wat de status is. Het is eigenlijk een ouderwets principe waarin ‘geeltjes’ die op een muur zijn geplakt, worden verschoven van de linker kolom ‘todo’ naar de meest rechtse ‘done’.  Er zijn verschillende rijen, die aan te passen zijn.

.
Het visueel maken van de planning, leerdoelen en werkprocessen moet zorgen voor meer betrokkenheid bij de leerlingen. Daarnaast stimuleert het kinderen samen te werken, problemen op te lossen en verbeterpunten aan te dragen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat dit een positieve invloed heeft op het zelfvertrouwen van leerlingen. Kanban zet ook in op sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een positieve sfeer in de groep.

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat we allemaal doen? Kom gerust eens kijken in de klas!

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl