Verbinding

 

Als leerkracht ben ik een aantal jaren werkzaam geweest als RT-er op de Gaspard (vanaf augustus 2008) en later de K.W.S (vanaf februari 2014). Op de K.W.S.  was het gecombineerd met de functie van groepsleerkracht. Als IB-er heb  ik vanaf 2010 voor 1 dag gewerkt op School met de Bijbel Eemdijk en ik werkte 2 dagen als IB-er op “De Wegwijzer”.

Als RT-er had ik de “zorg” voor de leerlingen (groep 2 t/m 8) en als IB-er had ik de “zorg” voor mijn collega’s op Eemdijk en in Bunschoten-Spakenburg.

Dat is voor mij de eerste verbinding tussen deze 3 scholen, waar ik mocht werken.

De tweede verbinding lag in een aantal “zorggebieden” op deze scholen.

 1. Via NTO-Effect heb ik sinds 2010 een 2-jarige cursus gevolgd, waarbij centraal stond het handelingsgericht werken, de onderwijsbehoeften van kinderen in een groep en de begeleidingsbehoeften van leerkrachten, waaruit voortvloeide het maken van groepsplannen.                 waar ik werkte.
 2.              Ook hier zien we het zorgaspect bij kinderen en hun leerkrachten terug binnen de scholen
 3. Sinds 2010 maakte ik ook deel uit van het gezamenlijk IB-overleg binnen Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk. Ook in dit overleg stonden kinderen en hun leerkrachten centraal.De groepsplannen werden op de drie scholen “ingevoerd” en daarmee werkten de scholen ieder op zijn eigen wijze, maar met een éénzelfde inhoudelijke basis.
 4. Voor de leerkrachten betekende dat dit binnen het aantal uren van hun werk een steeds groter deel van het aantal uren in beslag nam; het maken van groepsplannen en het evalueren daarvan en daarnaast nog steeds de individuele plannen voor de zorgleerlingen binnen de groepen in de 3 scholen.
 5. Hoe maken leerkrachten (goede) groepsplannen? Wat hebben deze leerkrachten en hun leerlingen nodig om goede groepsplannen te maken? De zorg voor de leerkrachten en die uit te voeren waarbij het individuele kind zoveel mogelijk op zijn/haar eigen niveau werkt.
 6. De V.I.R.= verwijsindex risicojongeren; sinds 2010 is er op scholen bij met name de IB-ers en directeuren gestart met de V.I.R. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jeugdigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Duidelijk wordt dan welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van dit kind (jongere) bezig houdt. Het geeft hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere. Het gebruik van de verwijsindex draagt bij aan effectiever samenwerken van hulpverleners en gemeenten.Dit betekende dat we 3 belangrijke zaken met leerkrachten moesten bespreken:
 7. In de verschillende scholen waar ik werkzaam was, lag bij de V.I.R. –meldingen duidelijk een moeite om kinderen, waar we binnen de scholen (grote) zorgen om hadden, m.n. in de thuissituatie, deze te melden bij de V.I.R. Ouders van deze risicokinderen moesten in dit zorgtraject geïnformeerd worden, alvorens een melding te mogen doen.
 1. Hoe herken je (ernstige) zorgelijke gezinssituaties bij kinderen op school?
 2. Waar let je op bij deze zorgkinderen?
 3. Hoe en wanneer ga je in gesprek met deze ouders?  Op deze manier, via deze 3 aspecten van een IB-er/RT-er zijn binnen de scholen, heb ik een stukje inzicht gegeven hoe cruciaal de verbinding is tussen kind-leerkracht, IB-er en directie.Ook in deze ernstige situaties bij kinderen hebben de (ernstige) zorgen over kinderen en hun ouders een heel belangrijke verbinding met de leerkracht(en), waarbij regelmatig de relatie tussen ouders/kind en school/leerkrachten onder ernstige druk komt te staan.
  Op deze manier, door IB-er/RT-er te zijn binnen de scholen, heb ik een stukje inzicht gegeven hoe cruciaal de verbinding is tussen kind-leerkracht, IB-er en directie.

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl