Kijken naar vernieuwing vanuit het werk als pooler

Bij de start van dit schooljaar was ik 40 jaar in het onderwijs. In die 40 jaar heb ik daarin veel verandering en ontwikkeling gezien, ondergaan en mede vorm gegeven. In vernieuwing van het onderwijs was ik altijd geïnteresseerd, maar nu op een andere manier. Ik werk niet meer fulltime in het onderwijs, maar parttime als pooler. Dat geeft mij gelegenheid om meer beschouwend en op afstand naar het onderwijs te kijken en veel scholen en klassen te zien.  Ik zie soms veel verandering en ontwikkeling in een klas of school die ik positief vind.

Over sommige ideeën van leerkrachten ben ik zo enthousiast, dat ik ze zou toepassen als ik de verantwoordelijkheid voor een groep had. Ik bedoel met name de reflectie op het eigen leerproces en het individualiseren van rekendoelen. Aandacht voor het leerproces zie ik op veel scholen op verschillende manieren:
–     een groep die werkt volgens de werkwijze Kanban;

  • een leerkracht die rekendoelen individualiseert en goede resultaten haalt op de methodetoetsen;
  • een school die groepsoverstijgende instructie geeft voor het vak rekenen en kinderen zelfstandig laat werken aan de weektaken.

Dat laatste was voor mij een bijzondere ervaring. Op een school die ik niet kende, moest ik een groepsoverstijgende instructie geven voor het vak rekenen: kinderen uit verschillende groepen met hetzelfde rekenniveau kregen van mij instructie. Buiten de instructie werkten de kinderen zelfstandig aan hun taken die ze bij mij moesten laten aftekenen. De kinderen waren helemaal gewend aan deze werkwijze. Ik had een fijne ervaring in deze groep. Later had ik een gesprek met de directeur over de wijze waarop hij deze vernieuwing met zijn team in gang had gezet. Hij kreeg vaak bezoek van leerkrachten van andere scholen, zelfs vanuit België. Het bezoek aan deze school was voor mij een “uitstapje” buiten de scholen van de Stichting PCBO. Meestal ben ik werkzaam binnen de scholen van onze Stichting.

Op de scholen van de PCBO zie ik veel vooruitgang in de spellingvaardigheid in scholen die werken vanuit de methodes Staal of Taal Actief. Inmiddels ben ik met beide methodes redelijk vertrouwd en zie ik het effect van deze werkwijze. Ik ervaar dat kinderen met plezier volgens deze methodes werken.

Een positieve verandering vind ik ook het vak muziek dat op veel scholen teruggekeerd is dankzij de subsidie. Ook de aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling is een ontwikkeling ten goede. Begeleiding van de sociaalemotionele ontwikkeling van het kind was er 40 jaar geleden ook; maar nu wordt deze gegeven vanuit een bepaalde aanpak. Dat merk ik als pooler doordat er ruimte is gereserveerd in het rooster voor een methode en door de sociale omgangsregels die ik op het bord kan lezen. Ik ervaar het ook doordat kinderen soms een bepaalde strategie hanteren in het oplossen van conflicten.

Soms vind ik het jammer dat ik die nieuwe ideeën niet meer kan toepassen in een eigen groep. Dat is een nadeel van het werken als pooler. Een voordeel is dat wanneer ik thuiskom het werk makkelijker kan loslaten.  In deze fase van mijn loopbaan vind ik dat heel fijn.

De ontwikkeling in het onderwijs zal ik blijven volgen, ook als ik over een paar jaar gestopt ben met werken. Ik verwacht nog veel vernieuwing in het onderwijs mede als gevolg van het gebruik van computers.

 

 

 

 

 

 

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl