Directeur van twee scholen: Els Hordijk

  • Kun je kort jouw geschiedenis bij de PCBO uiteeen zetten?

Acht jaar geleden ben ik verhuisd vanuit Rotterdam, waar ik 5 jaar als schoolleider heb gewerkt. Ik wilde graag meer richting “het groen”. Vanuit Rotterdam vond ik een baan bij de PCBO als directeur van De Bron. Sinds 1 april 2016 ben ik daarnaast directeur van de Waterinkschool. Dat laatste was in eerste instantie geen ambitie van mij, maar nadat de vraag gesteld werd of ik dat wilde doen ben ik toch erg enthousiast geworden. Ook mede door de ervaringen die ik al eerder heb opgedaan in Rotterdam.

  • Je bent nu ruim een jaar directeur van twee scholen, de Waterink en de Bron, wat is hetgeen je tot nu toe het meeste bij blijft?

Het meest onder de indruk ben ik van de verbinding tussen de verschillende culturen op de Waterinkschool. Met name tijdens het kerstviering was die verbondenheid goed te voelen. Daarnaast ben ik erg blij met de interne taalklas die we hebben op de Waterinkschool, aangezien er toch een taalbarrière is voor veel ouders (op dit moment 26 nationaliteiten op de school). Ouders worden ook meegenomen in de Taalklas. Ook om hen te leren hoe zelf met de taallessen van hun kinderen op school om te gaan. Waar ze op welke manier kunnen helpen met bijvoorbeeld het huiswerk voor spelling. Daarnaast proberen we de onderlinge verbinding tussen ouders te vergroten waar we merken dat bepaalde ouders niet durven, juist door die taalbarrière.

  • Waar loop je als directeur van twee scholen het meeste tegenaan?

Wat ik lastig vind is dat de scholen heel erg verschillen.
Dingen die ik moet doen als directeur, moet ik ook echt twee keer doen. Bijvoorbeeld de nascholingstrajecten liggen op andere speerpunten. Bij de Waterinkschool ligt dat bijvoorbeeld op gedrag/veiligheid (meerdere culturen brengen tot 1 gedragspatroon). Op de Bron kan een traject juist meer onderwijsinhoudelijk.
De piekbelasting die we in het onderwijs kennen, is er op twee scholen natuurlijk ook. Twee keer een kerstviering, twee keer een slotfeest, twee keer een eindmusical. Niet altijd even leuk die drukte maar wel essentieel om bij te zijn.
Ik moet gezegd hebben dat deze job alleen haalbaar is door het hebben van twee fantastische teams. Heel zelfstandige teams, onderling sterk verbonden. In beide teams is veel ruimte voor gezelligheid en humor. Dat relativeert enorm!

De teamsamenstelling is per school wel anders. Bij een vacature is de invulling ook anders, gericht anders zoeken (cultuur, interesse, etc). Hierdoor worden de teams ook samengesteld op basis van gemeenschappelijke behoeftes en interesses.

  • Wat zou je graag anders zien? Qua werkwijze/taken?

Het zou beter zijn als op beide locaties een vaste locatieleider is. Het gemis zit hem in een vast punt voor iedereen. De IB’er heeft die taak nu, maar dat is ook lastig aangezien de IB’er veel eigen taken heeft. Het bestuur heeft zeker oog voor de problematiek, ze springen in en bij waar dat nodig is, maar sommige zaken kunnen gewoon echt niet qua kosten.

  • Wat is hetgeen dat je hiervan hebt geleerd waarvan je zou willen dat iedereen een keer die ervaring op doet?

Ik heb vooral geleerd om beter los te laten. Om zaken bij anderen neer te leggen en dan ook over te laten aan de ander. Iedereen is vervangbaar, ik dus ook. Ik probeer meer te relativeren. De ene keer gaat dat beter dan de andere keer maar dat is mijn leerproces.

  • Naar wiens ervaring (directie/IB) ben jij nieuwsgierig en waarom?

Ik ben nieuwsgierig naar Wendela (directeur Insingerschool). De manier waarop zij maatregelen neemt, de koers bepaalt en durft af te wijken van wat het was.
Ergens heel stoer.

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl