En wat draag jij bij op school?

Een bijdrage van Jelle de Boer, voorzitter van onze GMR

Een vraag die mij als ouder wel eens gesteld wordt. Zo maar, op het schoolplein. Zo’n vraag mag wat mij betreft altijd gesteld worden. Belangstelling voor wat een ander boeit en bezighoudt is cruciaal voor een onderlinge band. En alleen met zo’n verbinding kan je samen een stapje vooruit zetten. Ik vind de vraag dus een hele goede vraag.

Maar, zo merkte ik, soms is het wel een vraag die met een zekere negatieve lading: ‘Kijk eens wat ik doe, doe jij wel genoeg?’ Dan wordt het een vraag die niet leidt tot antwoorden, maar tot verantwoorden.

Want wat is dat nu eigenlijk: voldoende bijdragen op school? Wanneer is dat genoeg en wie bepaalt dat? Is het ene dan beter dan het ander? En, nog veel fundamenteler: waarom zou ik eigenlijk moeten bijdragen op school en waarom moet ik me verantwoorden als ik dat niet doe? Vragen die sinds een zeker TV-programma plotseling weer actueel zijn. Bij zowel leerkrachten als ouders.

Voor leerkrachten is het antwoord op de vraag inmiddels ‘georganiseerd’ in PM-TOP. Je bijdrage wordt in een urensysteem zichtbaar gemaakt. Natuurlijk geeft dat een vertekend beeld van de werkelijkheid: sommige activiteiten vragen veel meer van je, andere mogelijk weer wat minder. En waarschijnlijk staat er ook een hoop nog niet in. Maar het geeft in ieder geval een richting aan. Inclusief de belasting die dat voor je meebrengt. Daar was het systeem ook voor bedoeld.

Voor ouders is er volgens mij nog niet zo’n prachtig systeem. Misschien circuleren er wel lijstjes bij de schooldirecteuren of (over)ijverige ouders, maar dat houdt men dan mooi voor mij verborgen. Toch ligt het bij ouders wellicht ook wel wat anders. Iedere ouder wil dat zijn/haar kind naar een goede, actieve en bruisende school gaat. En gezien de werkdruk van leerkrachten kan het niet anders dat ouders daar actief aan bijdragen. Trouwens, de school is ‘van ons allemaal’, dus dat moet je als ouder ook willen.

Dus als je mij vraagt of ouders moeten bijdragen op school, dan zeg ik: ‘Ja, gezamenlijk moeten de ouders heel veel steentjes bijdragen’. Let op de nuance. Gezamenlijk moet dat, individueel hoeft dat niet. Zonder inzet van ouders wordt het een stuk minder op school, maar niet elke ouder kan of wil zich inzetten. Want ook buiten school is er nog een wereld: werk, zorg, vrijwilliger, sportclub, welzijnswerk, kerk, etc. En weet dan ook dat ouders met opgroeiende kinderen in de drukste tijd van hun leven zitten. Bedenk dat als je een ouder vraagt naar zijn of haar bijdrage.

Toch blijft het vragen naar elkaars bijdrage op een positieve manier echt belangrijk, zowel aan leerkrachten als aan ouders. Zoals in mijn inleiding: alleen menselijke belangstelling zorgt voor verbinding. En die verbinding hebben we hard nodig in onze wereld.

Daarom is mijn oprechte vraag aan jou. Wat draag jij bij? En als je niets weet of je wilt wat anders: de GMR is nog op zoek naar nieuwe leden voor de personeelsgeleding. Voor meer informatie kan je mij of collega-GMR-leden altijd benaderen. Zie daarvoor https://pcbobaarnsoest.nl/organisatie/gmr/ .

 

 

 

 

 

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl