Annemiek van Benthem

Ik woon in Amersfoort met mijn jongste zoon Eelke, hond Beer en kat Lady. Mijn oudste zoon woont inmiddels op kamers en studeert psychobiologie aan de UVA. Vijf jaar geleden hebben zijn vader en ik besloten om na 26 jaar relatie beiden weer een nieuwe weg in te slaan.

Mijn hobby’s zijn er veel. Ik hou van muziek, ik speel zelf diverse instrumenten en zing graag, ga graag naar concerten van diverse aard en ik dans tango. Daarnaast ben ik een natuurmens, ik wandel en fiets graag en hou van prutsen in de tuin. Ik kook graag voor vrienden en hou van een goed gesprek. Eigenlijk is werken met en voor kinderen ook wel mijn hobby, ik doe het mijn leven lang in diverse functies.

Waarom ben je directeur geworden?

Ik hou van een dynamische werkomgeving waarin het draait om de ontwikkeling van het kind. In de functie van directeur kan ik mijn werkervaring in de driehoek kinderen, ouders en professionals goed combineren. Ik heb vaker gehoord “dat je dat durft in deze tijd met al die kritische ouders” en ik denk dan: ”Ïemand moet het doen”, en: “als ik dat kan, waarom doe ík het dan niet?”

Ik vind het erg belangrijk dat kinderen optimaal kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen in een zo veilig mogelijke omgeving en ik zet me daar graag voor in.

Wat is voor jou hét speerpunt op pedagogisch gebied?

Er eén noemen doet geen recht aan de situatie vind ik. Pedagogisch gezien vind ik het belangrijk dat elk kind uitgedaagd wordt zich te ontwikkelen conform de onderwijsbehoefte en dagelijks moe uit school komt en zich ondersteund weet. Ook vind ik het belangrijk dat we weten aan te sluiten bij de manier waarop kinderen het liefste en beste leren en anticiperen op de ontwikkelingen in de 21 e eeuw. Dat kan mijns inziens alleen als er sprake is van een veilige leersituatie waarin kinderen  zich sociaal-emotioneel goed kunnen ontwikkelen en rekening houden met andere kinderen en er een fijne sfeer heerst in de school.

Wat is voor jou hét speerpunt op organisatorisch gebied (team)?

Ik werk graag met een team waarin mensen zich gezien voelen en waarbij ieders kwaliteiten benut worden. Samen zijn we de school en ontwikkelen we de school. Ik hou niet van ‘regeldingetjes” op een teamagenda of studiedag. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we echt over onderwijs praten en samen trots zijn op de resultaten en ontwikkeling van onze school? En die regelzaken doen we ook, maar het liefst zo efficiënt mogelijk.

Als “nieuwe” directeur, welke vraag zou jij willen stellen aan de langstzittende directeur?

Ik ben nieuwsgierig naar de verwachting die langer zittende directeuren hebben richting Wendela en mij. Als je al lang samen werkt ontstaan vaak gewoontes en patronen. Welke competenties zijn er in de groep directeuren veel aanwezig, welke nog minder? Op welke gebieden kunnen wij beleid ontwikkelen en aanvullend werken in ons team? En als de langstzittend directeur met pensioen gaat, wat wil deze graag geborgd weten? Ik citeer: “Beproeft alle dingen en behoudt het goede” (Spreuken 30 vers 33) ..

 

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl