Jan Visscher

Ik ben Jan, getrouwd met Ineke, en vader van drie kinderen die inmiddels samen met hun partner een eigen bestaan opbouwen. Ik ben in mijn vrije tijd graag in de buitenlucht. Hierbij speelt de fiets een grote rol. Ook houd ik me graag bezig met praktische klussen in en om het huis. 

Waarom ben je directeur geworden?

Leiding geven, beslissingen nemen, en het dragen van verantwoordelijkheid passen bij mij. Als directeur/schoolleider heb ik verantwoordelijkheid voor de hele school. Samen met de leerkrachten zoeken naar de juiste richting, een beeld hebben van wat de juiste keuzes zijn, en het inzichtelijk maken van de gewenste ontwikkeling geeft mij energie.

Wat is voor jou hét speerpunt op pedagogisch gebied?

Tijdens de jaren waarin ik groepsverantwoordelijkheid had, ervaarde ik dat het voor leerlingen belangrijk is om ruimte te krijgen, waardoor ze zich kunnen ontwikkelen tot een evenwichtig mens. Mijn speerpunt is dan ook om te zorgen voor een veilige werk- en leer omgeving waarin er gezegd kan worden: “Ik ontdek wie ik ben, wat ik kan, en wat ik wil om mijzelf te ontwikkelen tot iemand die een positieve bijdrage kan, en wil, leveren aan de samenleving.”

De woorden van prof. dr. Gert Biesta, onderwijspedagoog aan de Brunel University in Londen, spreken mij daarom aan: “ Wij moeten leerlingen leren om zich steeds af te vragen of hun wensen en verlangens wenselijk zijn met het oog op het samenleven met anderen op deze aarde.”

Wat is voor jou hét speerpunt op organisatorisch gebied (team)?

Dat leraren zowel verbinding en steun als autonomie ervaren op de werkvloer. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we samen werken aan hetzelfde doel en iedereen wordt gewaardeerd voor de bijdrage die hij of zij levert.

Als “oude” directeur, wat zou je willen meegeven aan de net aangetreden directeur?

Ontdek in welke richting de school zich kan en wil ontwikkelen. Achterhaal wat voor leiderschap de school nodig heeft. Leer waar je eigen kwaliteiten liggen. Zoek expertise voor datgene waar je niet goed in bent. Ga open, betrouwbaar, en empathisch om met leerlingen, ouders en collega’s. Daarnaast is het belangrijk om trouw te blijven aan wie je bent, en niet je eigen visie uit het oog te verliezen.

 

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl