Partnerschap Marnix Academie

 

Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling is een samenwerking tussen onze stichting en de Marnix Academie. In dit partnerschap gaat het om gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs op de betrokken basisscholen en de Marnix Academie . De studenten worden opgeleid door zowel de Marnix Academie als de basisschool waar ze stage lopen.

In het partnerschap nemen innovatie en onderzoek een belangrijke plaats in. Zo nemen docenten en studenten van de Marnix Academie en leraren uit de beroepspraktijk deel aan leerwerkgemeenschappen. Ze doen onderzoek om zo tot nieuwe inzichten te komen. Deze kennis komt ten goede van de ontwikkeling van de basisschool.

Samenwerken

Naast school- en opleidingsontwikkeling draait het om grensoverschrijdend samenwerken. Enkele voorbeelden: leraren en docenten verzorgen samen workshops ten behoeve van studenten, leraren van de partnerscholen geven gastcolleges op de opleiding, leraren zijn betrokken bij toetsing van het praktijkleren en docenten functioneren als domeinexpert in de school.

Klik hier voor de website

Partners in opleiding en ontwikkeling

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl