Cito eindtoets en schooladvies

Cito eindtoets

Dit jaar is voor het eerst de cito eindtoets afgenomen in april. De achterliggende gedachte is om bij de advisering naar het VO het schooladvies bepalend te laten zijn. Het team werkt doorgaans 8 jaar met een leerling. Met die kennis en ervaring kan een goed advies worden gegeven.De mogelijkheid dat de cito eindtoets het schooladvies zou kunnen bepalen ligt definitief achter ons. Een goede ontwikkeling. Verder hebben leerlingen bij een latere afname meer onderwijsmaanden voordat het eindniveau wordt getoetst. De periode tussen cito eindtoets en de start in het VO is daarmee korter geworden.
De cito eindtoets kent een normering die een indicatie geeft voor het type VO. Het schooladvies wordt gevormd in het najaar. De aanmelding bij de juiste school gebeurt voor 15maart. De cito eindtoets volgt dan in april en geeft naast de schoolscore doorgaans een bevestiging van het door de school afgegeven advies. Bij een cito einduitslag die hoger is dan het schooladvies aangeeft, moet de basisschool het advies heroverwegen en kan dus besluiten om dit advies naar boven toe bij te stellen. Dit kan omgekeerd niet bij een lager schooladvies. Voor onze stichting hebben 304 leerlingen meegedaan, waarvan maar 8 leerlingen een bijgesteld schooladvies hebben ontvangen. Dat geeft stichtingbreed een betrouwbaar beeld in onze advisering naar het VO.

Cito

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl