De KWS op groen!

Na het succes van ‘Oranje’ op het WK-voetbal in Brazilië bleef ik met een wat katterig gevoel zitten. De KWS was een maand daarvoor weer op ‘oranje’ gezet, terwijl het personeel minstens twee keer zo hard gewerkt had als onze nationale trots. We gingen wel degelijk voor ‘goud’, maar de trainingsfaciliteiten waren (nog) niet toereikend.

Enigszins onwennig begonnen we dit cursusjaar met een extra studiedag. Daarin werd de route uitgelegd die moest leiden naar de groene status van de school. De trainingssessies zouden verzorgd gaan worden door de Vliegende Brigade. Het plan van aanpak: Het Doordacht Passend Lesgeven (DPL). Er stonden 4 items op het programma, die elk op een studiedag afzonderlijk werden geoefend:
* een goed begin; elementen daarvan zijn onder andere: inzichtelijk maken van de opbouw van de les, benoemen van het hoofddoel, aangeven hoe om te gaan met de drie ‘arrangementen’ (groepen) en het stellen van hoge verwachtingen;
* interactieve instructie; hierbij moet gedacht worden aan instructietijd, evenwichtige beurtverdeling, heldere concrete taal etc.
* de leerling aan zet; gebruik van coöperatieve werkvormen, extra instructie, maar ook verdieping/ verrijking
* integratie van het geleerde; de leerkracht laat kinderen reflecteren op het behalen van het lesdoel en feliciteert hen met het behaalde resultaat;

In de praktijk kwam het hier op neer dat er iedere week wel iemand achter in de klas zat om te kijken of de training goed in de praktijk werd gebracht. Vervolgens werden de bevindingen na schooltijd met je ‘gedeeld’, waarna het een week later nog eens gecheckt werd. Kortom, een enorme tijdinvestering, die je niet in de koude kleren ging zitten. Voeg daar nog bij dat de inspectie gepland stond voor dinsdag 2 juni, dan krijgt de lezer een idee van de enorme tijdinvestering van iedere leerkracht van de KWS!
Niet altijd verliepen de zaken, zoals ik ze vooraf had uitgedacht. Had ik regel ‘x’ net naar behoren uitgevoerd, dan was ik, tot mijn grote verdriet regel ‘y’ weer vergeten! En had je eindelijk een ‘perfecte’ les gegeven, dan was er altijd nog een ‘puntje’ waar je de volgende keer aan moest denken.
Toch groeide er iets op de Koningin Wilhelmina School. Dat was in de allereerste plaats te danken aan de teamspirit, die vanaf dag 1 onmiskenbaar aanwezig was. De neuzen van directie, leerkrachten en ouders wezen dezelfde kant op. Maar het allerbelangrijkste was toch dat het gedrag van de kinderen veranderde. Ineens waren ze allemaal ‘sterren’ en werd er van ieder van hen op zijn of haar niveau veel verwacht. “Zullen we nog een bliksembeurt doen, meester”, of : “Ik vind dat we deze oefening goed hebben gedaan, maar bij deze spellingscategorie heb ik nog teveel fouten gemaakt”. En geloof het of niet: dat was voor mij echt ‘scoren’!
Eigenlijk heb ik er persoonlijk nooit aan getwijfeld, dat het niet zou lukken. Dinsdag 2 juni was natuurlijk wel even spannend, maar de inspecteur maakte al snel duidelijk, dat we nu echt op ‘groen’ gingen. Voor mij voelde dat als hadden we goud behaald, een topprestatie! En dat wil ik het Nederlands Elftal nog wel eens zien bereiken!

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl