Koersplan 2016 – 2020  Investeren in kwaliteit

Het bestuur ontwikkelt  de stichtingskoers  voor de periode 2016 – 2020. Daarvoor zijn twee strategische avonden belegd in het najaar van 2014. De ene avond hebben de managementteams en de directies van de scholen zich gebogen over de thema’s  leren, onderwijzen, identiteit en maatschappelijke rol. De andere avond is door betrokken ouders, ouderraden en MR -en door gesproken over deze thema’s. De rijke opbrengst van deze avonden vormen de basis voor dit  koersdocument en zal resulteren in een vernieuwd Stichtingbeleidsplan 2016 – 2020.
De koers voor de komende jaren richt  zich op 3 thema’s:

  1. Leren om te groeien (schoolniveau – leerling)
  2. Vakmanschap is meesterschap (medewerkersniveau)
  3. Kennis delen is omgekeerd  vermenigvuldigen   (stichting niveau)

De focus levert extra aandacht , inzet en verantwoording op de  terreinen van Leren, Onderwijzen en Kennisdelen met als achterliggend doel om de kwaliteit van ons onderwijs te verstevigen. Al onze inspanningen zijn gericht op de kinderen die ons zijn toevertrouwd. Als Stichting PCBO Baarn Soest willen wij onderwijs blijven bieden waarin het kind centraal staat, …met oog op het kind.

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl