Nieuwe CAO Primair Onderwijs 2014-2015

In september meldde de PO-Raad dat de eerste teksten van de nieuwe CAO PO 2014-2015 bekend zijn.

Voorafgaand hieraan zijn op 11 april 2014 de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor het PO hervat die een half jaar daarvoor gestart waren. Het onderhandelingsproces verliep aanvankelijk voortvarend en constructief, maar begin maart werd het overleg geschorst, omdat de partijen zich moesten bezinnen. Om de gesprekken te kunnen hervatten heeft de PO-Raad onlangs een eindvoorstel gedaan met als belangrijkste onderwerpen: werkdruk, loopbanen, BAPO en beloning.

Werkdruk
De PO-Raad wil de mogelijkheden van leerkrachten en schoolleiders verruimen om hun eigen werkdruk te beheersen. De sleutel ligt in de invoering van een gemiddelde 40-urige werkweek in plaats van de 930 lesuren die nu in de cao staan. Voltijders hebben 428 uur verlof per jaar, op te nemen in de schoolvakanties.

Loopbanen
De PO-Raad wil de loopbaanmogelijkheden in het primair onderwijs versterken en onder meer bevorderen dat startende leerkrachten zich snel de basisvaardigheden eigen maken.

BAPO
De BAPO wordt vervangen door een nieuwe regeling. De nadruk ligt op duurzame inzetbaarheid van iedereen en op keuzevrijheid van de individuele medewerkers. De volgende doelen zijn daarbij aan de orde: professionalisering, mobiliteit, coaching en taakverandering.

Beloning
Na jaren nullijn is een loonontwikkeling belangrijk voor de sector. Helaas is er weinig ruimte voor een structurele ontwikkeling in 2014/15. De PO-Raad heeft een structurele salarisverbetering van 1% per augustus 2014 aangeboden.

(Bron: PO-Raad)

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl