Sinds begin april is Jolien Janse –Velema de nieuwe bestuursvoorzitter van de stichting. Hoog tijd dus om even kennis te maken.

Kunt u iets vertellen over uw achtergrond? Waar komt u vandaan? Uw gezin? Uw werkhistorie?

Soest is mijn zevende woonplaats. Ik ben geboren in Leiden, woonde in het midden van het land, in het westen en sinds 2012 in Soest. Nadat onze jongste dochter (wij hebben twee dochters) in Amsterdam ging studeren, wilden wij graag vanuit Oegstgeest naar het midden van het land verhuizen, ergens tussen Amsterdam (daar werkt mijn man) en Woerden (daar staat mijn kantoor) en in de buurt van een NS-station. We hebben een half jaar diverse plaatsen bezocht, huizen bekeken en Soest op de Utrechtse Heuvelrug sprak ons zeer aan. Daar zijn wij op zoek gegaan naar een huis en hebben dat gevonden. We zijn dus helemaal opnieuw begonnen en vinden het een mooie uitdaging om ons in Soest en omgeving thuis te gaan voelen, en dat lukt heel goed.

Ik heb in Utrecht Rechten gestudeerd, ben vervolgens als docent in het onderwijs gaan werken, vier jaar MBO in Amsterdam en acht jaar HBO, Hogeschool Inholland Diemen. Intussen was ik gevraagd voor het bestuur van de basisschool van onze oudste dochter en met al mijn onderwijservaring ben ik in 1999 gaan werken als juridisch adviseur bij de Besturenraad in Voorburg, nu Verus in Woerden. Verus is de organisatie voor katholiek en christelijk onderwijs. In 2006 ben ik beëdigd als advocaat in dienstbetrekking. Als advocaat ben ik werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht en klachtrecht. Omdat ik veel met mediation in aanraking kwam, heb ik een mediation-opleiding gevolgd en ik hoop in mei de specialisatieopleiding familie-mediation af te ronden. Bij Verus ben ik ook bemiddelaar tussen ouders en scholen. Verder ben ik sinds 2016 vrijwillig buurtbemiddelaar in Soest. Ik ben lid van de Bach Cantorij Baarn en van de PGS. Met behulp van boekhandel Van der Ven heb ik een leeskring opgezet en ik ervaar het als heel boeiend om samen met allerlei tot voor kort mij onbekende mensen boeken te lezen, te bespreken en ervaringen te delen.

Wat is uw ervaring qua bestuurlijke taken?

Ik ben ruim tien jaar bestuurslid geweest van Verenigingen voor christelijk basisonderwijs in Leiden en later in Oegstgeest. Ik heb in diverse kerkelijke commissies bestuurlijk werk gedaan en ik ben sinds 2009 betrokken bij de oprichting van de Vereniging van advocaten en rechtsbijstandverleners in het onderwijs (VARO), vanaf 2010 bestuurslid en secretaris.

Hoe bent u tot op heden betrokken geweest bij de PCBO?

Zoals ik al schreef wonen wij pas sinds 2012 in Soest. Ik ben niet betrokken als ouder bij één van de scholen, ik ken enkele medewerkers van de PCBO en ontving vanuit mijn netwerk de vraag of ik wellicht interesse had in de vrijgekomen functie van voorzitter. Na positieve kennismakingsgesprekken kreeg ik het vertrouwen van de leden van de benoemingsadviescommissie en inmiddels heb ik de eerste bestuursvergadering meegemaakt.

Wat drijft u om in deze stichting een bestuursfunctie op u te nemen?

Het onderwijs heeft mijn hart, en zoals u wellicht merkt heb ik veel in en voor het onderwijs gewerkt, altijd in het belang van goed onderwijs. Ik vind het essentieel dat kinderen kansen krijgen om zich in een veilige omgeving en een positief onderwijsklimaat te ontwikkelen, te leren, samen te spelen en te werken. Kinderen zijn de toekomstige dragers van een samenleving die leefruimte voor allen biedt. Leven vanuit identiteit met respect voor de identiteit van de ander zie ik als een opdracht en een kans. Daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen. Dit is mijn visie op (primair) onderwijs. Ik zet mij graag samen met anderen voor dit alles in.

Hoe ziet u de rol van een toezichthoudend bestuurder bij de PCBO?

Laat ik dat als volgt samenvatten: de directeur-bestuurder bestuurt het aanbod (het onderwijsaanbod) en de aanbieder (de stichting die scholen heeft), en de toezichthoudende bestuurders hebben van dat bestuur iets te vinden. De school is een waardengemeenschap en de toezichthouders bewaken die waarden. Om toezicht te kunnen houden, dienen we goed geïnformeerd te zijn over wat er binnen de PCBO allemaal gaande is, over wat de stakeholders bezig houdt en van het onderwijs verwachten en wat de toekomst van het onderwijs en de organisatie is.

Hoe zou u uw ambitie voor de stichting omschrijven? Waar zou u ons mee naar toe willen nemen?

Ik heb alle reden om te wijzen op het prachtige stichtingsbeleidsplan 2016-2020. Het gaat uiteraard om de inhoud, de vier kernthema’s. Dat plan verwoordt de koers die is uitgezet om de ideale school te realiseren. Wat is de ideale school? Ik herken mij geheel in wat de secretaris van het bestuur Wendy Zonneveld hierover zegt: de ideale school is voor mij de school waar ieder kind zich welkom weet en thuis voelt, waar ieder kind zijn talenten ontwikkelt, waar de leerkracht de ruimte krijgt om zijn of haar kwaliteiten te benutten en zichzelf verder te bekwamen. ‘Alle scholen in beweging’: ik beweeg voor de ideale school binnen onze Stichting graag mee en zal als toezichthoudend bestuurder de realisering van de doelen van het plan scherp in de gaten houden. Want een plan is er niet omdat er een plan moet zijn, maar om de doelen te bereiken.

Op welke manier wilt u betrokken zijn bij alle geledingen van de stichting?

Met Bart Sonnenberg heb ik afgesproken een kennismakingsronde langs alle scholen te maken. Verder hoop ik binnenkort een keer aan te schuiven bij het directeurenberaad; op 18 april is er een informatieve avond over de ontwikkeling van een PR-beleid voor PCBO Baarn-Soest; ik zou graag een vergadering van de GMR bezoeken. Ik verwacht dat er veel zal zijn om naar te luisteren en dat er dan vanzelf een beeld ontstaat van wat de goede manier is en wat de goede momenten zijn om betrokkenheid handen en voeten te geven.

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl