Een vijftien paar ogen kijken elkaar aan.
Verwachtingsvol.
Enthousiast.
Ze zitten in de kring.
Ze eten wat, ze drinken wat.
Er wordt wat gekletst en gelachen.
Zoals in iedere groep komen er nu ook een paar laatkomers die hartelijk welkom worden geheten.
Leerkrachten zijn toch net kinderen.

We zitten bij elkaar; een stuk of vijftien kleuterleerkrachten van diverse scholen.
Dit keer zijn de Postiljon, de Werveling, de Bron, de Guido de Brès, de Da Costa, de Amalia Astro, de KWS en de Insinger vertegenwoordigd.
Bevlogen kleuterleerkrachten van verschillende scholen vanuit verschillende visies die voor de tweede keer bij elkaar komen om van gedachten te wisselen over terugkerende en soms actuele thema’s binnen het kleuteronderwijs.

Dit alles onder de bezielende leiding van Annette Hellinga die deze bijeenkomsten geïnitieerd heeft vanuit haar studie.
Tijdens deze tweede bijeenkomst bekijken en bespreken we elkaars thema- en groepsplannen en van daaruit ontstaan als vanzelf punten voor de volgende keren:
Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat er meer aansluiting van groep drie naar de kleuters ontstaat? Hoe maak je leerdoelen zichtbaar voor kleuters?
En dé topper: hoe maak je de administratie zo behapbaar mogelijk?

We zitten in onze eigen tijd, uit vrije wil, te praten over ons vak. Het is schooloverstijgend en Stichtingsbreed. We scheppen met elkaar dé voorwaarden voor verbinding en nieuwsgierigheid naar elkaar. We inspireren elkaar.

Gewoon, in onze eigen tijd en facultatief.
Een prettige en ontspannen manier om elkaars leer-kracht verder te versterken!

 

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl