“ Wat betekent eigenaarschap voor jou?”

“ Wat heb jij gedaan aan de kathedraal?”

“ Wat zou je nog meer willen doen voor/met de kinderen?”

Niet alleen vragen om weer in de juiste stemming te komen, maar ook via een mooie, digitale manier van werken (lessonup.io) gesteld. Hoe vaak ook gezegd wordt dat “men in het onderwijs” over het algemeen niet zo snel meegaat met nieuwerwetse IT oplossingen, vandaag was het grootste deel van de zaal binnen enkele minuten dapper aan het meedoen met de les via de smartphone.

Niet alleen de start, maar de hele middag was gericht op de toekomst. Wel was er ook ruimte voor het nu. Dit was duidelijk terug te zien in het ruime aanbod in workshops. Zo was er niet alleen een prominente plek voor 21st century skills en Flipping the classroom, maar ook voor Kanban, creatief ontwerpen, leren zichtbaar maken, denksleutels en de mindset voor talentontwikkeling.

Bij de workshop door Floor Raeijmaeijkers over de fixed en growth mindset is de theorie van Carol Dweck voorbij gekomen. Een interessante uitspraak ging over het kind dat leert lopen. Na drie keer vallen kijkt dit kind dat leert lopen niet om zich heen met de gedachte “zoek het maar uit, dit is niets voor mij”. Elke keer wordt weer een poging gedaan totdat het lukt. Een paar jaar later echter is er bij een aantal kinderen iets veranderd. Deze kinderen zijn bezig met leren fietsen, ze vallen een aantal keer en staan ineens niet meer op. Waar komt dit door? Nature of nurture?

Aan ons als leerkracht om altijd de wil om te groeien aan te spreken. Dit zit hem al in hele kleine dingen. Zoals bijvoorbeeld bij het complimenteren van werk. Het blijkt dat kinderen die na het maken van een moeilijke puzzel horen dat ze goed hebben gewerkt veel eerder geneigd zijn een moeilijkere uitdaging aan te gaan dan kinderen die hoorden dat ze zo slim zijn.

Een van de andere workshops (leren zichtbaar maken door Yvonne Zwart) gaf onder andere een antwoord op de vraag wat de beste manieren zijn om feedback te geven aan kinderen. Naast het niet alleen geven van feedback, maar ook feed up en feed forward, blijkt dat vooral belangrijk is wanneer de feedback wordt gegeven. Namelijk zo snel mogelijk na het afronden van een taak. Hierbij is met name de verwachting van de leerling erg belangrijk voor zijn of haar leren. Deze verwachting, of eigenaarschap, maakt dat de leerling nog meer wil leren, verder wil kijken.

Daarnaast werd de tip gegeven om bij het stellen van een groepsdoel altijd te spreken van een gemiddelde en niet van harde data. Bijvoorbeeld niet “iedereen kent aan het eind van de week de tafel van 8”, maar “gemiddeld heeft groep 4 per leerling 1 fout bij de tafel van 8”. Op deze manier kan iedere leerling meewerken aan het behalen van het doel.

Naast deze voorbeelden zijn er natuurlijk nog veel meer prachtige zaken verteld. Kijk hiervoor vooral ook naar de informatie die nagestuurd is.

 

 

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl