Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Vanuit het partnerschap rondom de Marnixacademie zijn een aantal projectgroepen in het leven geroepen. Voor het werk in de projectgroep, voor de pilotfase en de implementatiefase zijn gelden vanuit een subsidie beschikbaar. Het traject beslaat ongeveer 3 tot 4 jaar.

Ik neem deel aan de projectgroep ouderbetrokkenheid. Wij hebben het zelf omgedoopt tot SOL – samenwerking ouders en leraren. De projectgroep bestaat uit 7 personen; 2 lectoren van de Marnixacademie, 1 onderzoeksdocent en 4 directeuren afkomstig uit verschillende stichtingen. De projectgroep houdt zich bezig met verkenning van dit thema, uitwerking van het thema in concrete pilots en tenslotte implementatie in het hele partnerschap (scholen en opleiding) of een gedeelte ervan. Het uiteindelijke doel is om de lerarenopleiding te verbeteren; in dit geval met de component samenwerking ouders en leraren.

De projectgroep verkeert nog in de onderzoekende fase. Allereerst onderzoeken we hoe leraren en ouders het samenwerken ervaren. Wat vinden ouders en leraren voorbeelden van een goed gesprek? Deze voorbeelden helpen ons om te begrijpen wat studenten moeten leren om ook goede/prettige gesprekken met ouders te kunnen voeren.

Op mijn eigen school, Waterink, heb ik al een aantal leraren en ouders vragenlijsten laten invullen en een nagesprek met hen gevoerd. Enkele gesprekken werk ik op dit moment uit in een casusbeschrijving. Om niet alleen ouders en leraren van de scholen van de projectgroepleden te bevragen, trekken we het op dit moment al wat breder het samenwerkingsverband in door ook op collegascholen binnen onze stichting leraren en ouders te bevragen. Dat gebeurt binnenkort op De Bron, De Postiljon en Gaspard de Coligny.

Als projectgroep komen we ongeveer eens per maand bij elkaar. Het wordt eigenlijk steeds tijdsintensiever, maar ook leuker en interessanter.

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl