Project ‘Starten doe je niet alleen’

Beginnende leerkrachten

Sinds enkele maanden is het project bezig en zijn er vier bijeenkomsten geweest. De invulling van de bijeenkomst wordt deels door de startende leerkrachten bepaald. Naast Sigried Wevers van P&O is Marijke Boudewijns nauw betrokken bij dit project. Haar bijdrage bestaat vooral uit faciliteren en initieren. Thema’s als werkdruk, oudercontact, innovatie en vernieuwing zijn tot nu toe behandeld. Soms worden ze theoretisch uitgediept, andere keren gaan ze er praktisch mee aan de slag. Dat betekent dat er rollenspellen, ervaringen uitgewisseld en lessen ontwikkeld worden.

 

De doelstelling van het project:

  • de beginnende leerkrachten te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling
  • bijdragen aan het welbevinden van beginnende docenten. Dit is niet alleen belangrijk voor de docenten, maar ook voor de school en leerlingen.
  • zorgen voor onderlinge verbondenheid. Door startende leerkrachten vanuit verschillende scholen in verbinding te laten komen met elkaar hoop ik een netwerk te creëren. Zo wordt er met en van elkaar geleerd.

 

Aandachtspunten zijn:

  • Er zijn nog een aantal startende leerkrachten die hebben aangegeven dat hun prioriteiten op dit moment ergens anders liggen. Marijke verdiept zich vaak in literatuur over bottum up veranderingen en achterblijvers.  De beide dames zijn het er over eens  dat het ‘belonen’ van de betrokkenheid van de vaste groep belangrijk is.

 

Onderstaand schema komt uit de literatuur die Marijke leest en laat het belang zien van oog hebben voor de verschillende individuen.

Starters schema

Binnenkort zullen de starters een ‘ Running Dinner’ aangeboden krijgen. Dit gebeurt gedurende een schoolbezoek en de startende leerkrachten dan een goed beeld van de school. Daarnaast is het een ‘beloning’ om te laten zien dat de Stichting blij is met de deelnemers van dit project.

 

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl