Trots

Pasfoto_P_vd_Graaf_4-kant

Enige tijd geleden ben ik rondgeleid bij Tata Steel te IJmuiden, de voormalige Hoogovens. Op een terrein van ongeveer 1.500 voetbalvelden wordt hier van ijzererts staal gemaakt. Tijdens mijn rondleiding heb ik het hele proces in ogenschouw mogen nemen. Van de schepen die met hun vracht ijzererts en steenkool aanmeren aan de kades tot het gieten van het vloeibaar ijzer, maar ook het walsen en persen van het ijzer voordat dit per trein wordt vervoerd naar de klanten. Van dit ijzer worden niet alleen onze auto’s gemaakt, maar ook het blikje fris dat wij drinken. Tata Steel is één van de laatste zware industrieën die ons land nog kent.

Wat mij tijdens de rondleiding opviel is de medewerkers van Tata Steel ontzettend trots zijn op hun werk. Iedereen die in of in de buurt van IJmuiden woont, heeft ook wel iets met Tata Steel. Het is een deel van ons land dat ik nog niet eerder zo van dichtbij gezien had.

De trots die ik in IJmuiden zag herken ik ook bij de scholen van de Stichting PCBO Baarn-Soest en iedereen die daar op enige wijze zijn of haar steentje aan bijdraagt. Zo ook in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR. De GMR behartigt de belangen van de personeelsleden, ouders en leerlingen van alle scholen resorterend onder de stichting. Zij houdt zich bezig met zaken die “bovenschools” geregeld zijn of die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen.

In het afgelopen jaar hebben er veel wijzigingen plaatsgevonden in de GMR. Vanwege verschillende redenen is een groot deel van de leden afgetreden. Allemaal terechte redenen. In korte tijd heeft zich gelukkig een groot aantal enthousiaste nieuwe leden aangemeld; zowel ouders als leerkrachten. Echt geweldig. En ook zij hebben iets gemeen, zij willen bijdragen aan de kwaliteit van de stichting en haar scholen met als doel de kinderen een fijne tijd te laten hebben op hun school en hen optimaal voor te bereiden op hun toekomst. Wat een inzet en wat doel. En daar ben ik verschrikkelijk trots op!

 

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl