Noorderbreedte

Jarenlang staat de bouw van Brede School Baarn Noord al op de agenda van de Gaspard.
De school had eigenlijk al aan de eerste renovatie toe geweest, maar… de realisatie van het pand is nog steeds geen feit. Wat dan wel?

Nou, inmiddels ziet er zit schot in de (nieuwbouw)zaak. De architect heeft het gebouw tot in detail getekend en er is ook een aannemer uit Hengelo die de brede school gaat bouwen. Goed nieuws dus. We kunnen van start, dachten we, maar er kwam toch nog een kink in de kabel: de grond waarop het gebouw zal worden neergezet is vervuild. Er moet behoorlijk gesaneerd worden. Ondanks de tegenslag is de verwachting toch dat er eind augustus gestart zal worden met de bouw van Noorderbreedte.

Noorderbreedte is de naam geworden van het gebouw. De kinderen en ouders van beide basisscholen (Montini en Gaspard) hebben gezocht naar een passende naam en ook gevonden. In Noorderbreedte komen dus twee scholen de R.K. Jenaplanschool en de P.C. reguliere Gaspard. Twee verschillende scholen die verschillend blijven, maar wel samen doen wat samen kan. Naast de basisscholen komen er ook een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang in het pand: Versa Welzijn en Kind & Co. Een hele uitdaging om een prachtig draaiend construct te bedenken waarin kinderen zich voor-, tussen-, ‘onder-‘ en naschools kunnen ontwikkelen. Een sporthal zal de overbuurman worden, een Cruijffcourt in de achtertuin. Onderwijs, sport, cultuur en opvang bij elkaar: dat zal toch een geweldige plek voor kinderen worden?

Op dit moment vinden vele overleggen plaats: hoe zal het schoolplein er uit gaan zien, wat is de kleur van de vloer, worden het bamboemuren, op welke hoogte worden de handdrogers opgehangen in de kleutertoiletten en hoe nemen we de ‘ziel’ mee van het huidige pand naar de nieuwe school. Een gesprek hier, een overleg daar een bijeenkomst zus en een bezoekje zo. Veel geregel: hoe krijgen we alle betrokkenen in en rondom het nieuwe pand zo optimaal mogelijk ‘bij de les’.

Feit is: na de a.s. zomervakantie zal er begonnen worden met de bouw. We hebben al een eerste kennismaking tussen de kinderen en de bouwput op de agenda staan. We willen in de tweede week na de zomervakantie met de kinderen van beide scholen naar de bouwlocatie lopen om aldaar de eerste paal te slaan. Er wordt dan wel niet geheid, maar zo hier en daar zal wel een paal de grond in moeten. De kinderen van Montini en Gaspard zullen een fraai beschilderde bouwsteen meenemen naar de bouwplek. De bouwstenen zullen een plaats krijgen in of rond het nieuwe gebouw.

Ergens in het najaar moet dan het hoogste punt worden bereikt. Ook weer zo’n ‘viermomentje’. Eind 2015 zou dan Noorderbreedte wat vorm krijgen om dan in de vroege zomer van 2016 bezocht te kunnen worden door 450 kinderen, ouders, belangstellenden en natuurlijk de leerkrachten.
De leerkrachten van de Gaspard gaan een turbulent schooljaar tegemoet. Een uitdagend schooljaar uitmondend in een afscheidsfeestje op de huidige plek aan de Prof. Meijerslaan, waar ook nog en passant het 50 jarig bestaan van de school zal worden gevierd.

Zet alvast maar in de agenda:
Opening van Noorderbreedte, start schooljaar 2016 / 2017.
Viert uw vierdagen!

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl