Bestuur

Stichtingsmissie: waar we voor staan.

Stichting PCBO Baarn – Soest staat voor christelijk geïnspireerd onderwijs.

Stichtingsvisie: waar we voor gaan.

De Stichting wil het beste uit alle leerlingen halen. In de Bijbelse verhalen over Jezus worden we hierin aangespoord. Onze verbondenheid met de protestants christelijke traditie  geeft ons een open houding naar de ander en de wereld om ons heen. Deze open houding kenmerkt zich door betrokkenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en moed.  Betrokkenheid bij de ander, verantwoordelijkheid nemend voor de samenleving waarin wij leven, vertrouwen in het goede van mensen en moed om steeds opnieuw het gesprek op te zoeken over wat wezenlijk voor ons is. Het scherpt ons om onze identiteit levend te houden en nodigt uit om samen met de ander op zoek te gaan naar wat ons inspireert en bindt.

Wij willen bijdragen aan onderwijs waarin kinderen en medewerkers:

 

    • ervaren dat iedereen er mag zijn met zijn talenten en beperkingen;
    • verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, de ander, de wereld dichtbij, maar ook veraf;
    • de wereld vanuit een gezonde nieuwsgierigheid leren ontdekken en verwerven;
    • de juiste kennis en informatie leren filteren van om een goed oordeelvormend vermogen te ontwikkelen;.
    • een stevig fundament wordt geboden om blijvend te leren en te ontwikkelen.

Stichtingsambitie

De Ideale School

Het Stichting Beleidsplan 2016-2020 richt zich op de realisatie van de ideale school in 2020. In onze Ideale School staan de kinderen altijd centraal. Dit uit zich in oprechte en persoonlijke aandacht voor hun welzijn en ontwikkeling, waardoor zij zich welkom voelen en met veel plezier naar school gaan. Het is vanzelfsprekend dat de kinderen samen met hun ouders en de school in gesprek gaan over het ontwikkelen van hun persoonlijke talenten.  Het onderwijsaanbod is van een hoog kwaliteitsniveau; hieraan ligt een professionele houding ten grondslag van leidinggevenden en leerkrachten ten aanzien van de ontwikkeling van de school, ook wel eigenaarschap genoemd. Belangrijk daarbij is het gevoel van leerkrachten om verantwoordelijkheid en beslissingen te mogen en durven nemen, die in het belang zijn van de middellange en lange termijn van een schoolorganisatie. In onze ideale school wordt het eigenaarschap gedeeld. Gedeeld eigenaarschap stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de relatie tussen de leerkrachten en de school. Houding, autonomie en samenwerken op verschillende niveaus zijn randvoorwaarden voor succes; de rol van de leidinggevende is cruciaal! Deze heeft aandacht voor verantwoordelijkheden en de aard van taken van de leerkrachten, in combinatie met hun competenties, passie, zeggenschap en motivatie om innovatie tot stand te kunnen brengen.

De ideale school heeft een goed contact met haar omgeving en maakt altijd maatschappelijk verantwoorde keuzes. De ideale school heeft een financieel gezonde basis om al haar ambities waar te kunnen maken.

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl