Vergaderrooster

De GMR vergaderingen zijn in 2017 op de volgende data:

31 januari
21 maart
18 april (Extra bijeenkomst met MR-en en directies: werving en communicatie)
9 mei
27juni
26 september
31 oktober (met alle MR-en; datum onder voorbehoud)
7 november.

 

en vinden plaats in de vergaderruimte in het bestuurskantoor van de Stichting.

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl