De Bron

 

 

De Bron

De Bron

Elk kind dat op De Bron komt, heeft eigen talenten, vaardigheden, aardigheden en eigenaardigheden. Wij willen de kinderen helpen gebruik te maken van sterke kanten en zwakke kanten te herkennen en versterken. In een sfeer van veiligheid en betrokkenheid willen we als team omgaan met de kinderen en hun ouders. Aandacht voor elkaar en luisteren naar elkaar zijn daarbij belangrijk.
Op De Bron streven wij ernaar een hechte en fijne gemeenschap te zijn waar ook uw kind met zijn/haar talenten tot zijn recht komt en zich fijn voelt.We proberen de kinderen duidelijk te maken dat je klaar moet staan voor de ander, dat je echt belangstelling dient te hebben voor elkaar en dat je de zwakkeren moet proberen te helpen.Wij proberen op school een samenleving te scheppen, waarin ieder kind zich veilig en geaccepteerd voelt. Een samenleving, waarin wij ons onderwijs proberen af te stemmen op het kunnen van elk kind.
Vanuit onze normen en waarden passen geweld, ruzie zoeken, schelden en pesten niet op onze school. Dat wil niet zeggen dat dergelijke dingen bij ons op school niet voorkomen. Maar wanneer zoiets zich toch voordoet, wordt er door de leerkracht opgetreden, wordt er met de kinderen over gesproken en wordt er gewerkt aan verandering van gedrag. Deze stappen staan ook beschreven in ons gedragsprotocol. In dit kader verwachten wij uiteraard ook inzet en steun van u als ouders.

Meer informatie: www.debronsoest.nl

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl