De Postiljon

Stap in en reis mee…

De Postiljon is een gastvrije school die een veilige werkplek biedt in een actief lerende omgeving. Onze leerlingen worden zo optimaal mogelijk toegerust met kennis en vaardigheden om hun eigen keuzes te kunnen maken. Zelfstandige individuen die met respect hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Identiteit
Onze identiteit is gebaseerd op een christelijke levensovertuiging waarin ‘oog hebben voor elkaar’ onze inspiratie is. Met elkaar omarmen we de principes van De Vreedzame School, waar de democratie hoog in het vaandel staat en alle stemmen gehoord worden.

Aandacht, ambitie en autonomie
Met oprechte aandacht en interesse voor de eigenheid van elk kind proberen wij te ontdekken wat het kind beweegt, wat stimulerend werkt en wat belemmerend is. We investeren in een persoonlijke relatie met het kind en de ouders.
Precies zoals we van de kinderen verwachten, hebben wij zelf ook een ambitieuze instelling en de wil om ons blijvend te ontwikkelen.
Wij bieden kinderen de tools en de uitdaging om na te denken over de manier waarop ze graag leren. We leren de kinderen eigen keuzes te maken en hier verantwoordelijkheid voor te zijn, in harmonie met de omgeving. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen autonoom kunnen handelen.

IPC

‘Wat kan speelgoed en chocolade te maken hebben met de toekomst van uw kind?’
We bieden onderwijs dat aansluit bij de vaardigheden die kinderen nodig zullen hebben in de 21ste eeuw. Naast ons klassikale systeem voor rekenen, taal en lezen geven we IPC onderwijs. Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal staat. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, kunstzinnige vorming, muziek, ICT,  wetenschap en techniek worden geïntegreerd aangeboden. Wij stimuleren zo de onderzoekende houding van leerlingen en brede vaardigheden als samenwerken, kritisch denken, oplossingsgericht denken en communiceren. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen.

Meer informatie : www.depostiljonsoesterberg.nl

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl