Da Costaschool

 

Da Costaschool

Da Costaschool

De Da Costaschool bestaat inmiddels al meer dan 100 jaar. De school werd op de Julianalaan geopend op 16 april 1895 en heette toen: ‘School met den Bijbel’. Het was de eerste christelijke school in Soest. De school verhuisde omstreeks 1905 naar de ‘lange gangschool’ aan de Prins Bernhardlaan. Na de Tweede Wereldoorlog werd de naam veranderd in ‘Da Costaschool’.

Isaäc da Costa was een Nederlandse dichter, die in 1798 werd geboren als kind van een Portugees-Joodse koopmansfamilie. Samen met zijn vrouw bekeerde hij zich tot het Christendom. In 1860 overleed Da Costa in Amsterdam. Het huidige schoolgebouw werd op 6 oktober 1978 in gebruik genomen.

Meer informatie: www.dacostasoest.nl

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl