Guido de Bresschool

 

Guido de Bres

Guido de Bres

PCBS Guido de Bres, school voor christelijk geïnspireerd onderwijs.

Missie, waar we voor staan:

“Ik ontdek wie ik ben, wat ik kan, wat ik wil om mijzelf te ontwikkelen tot iemand die een positieve bijdrage kan en wil leveren aan de samenleving.”

Visie, waar we voor gaan:

De Guido de Brès is een protestants christelijke basisschool waar de leerkracht de kinderen aanmoedigt en stimuleert om hun talenten en vaardigheden optimaal te ontwikkelen.

Visie-uitspraken als basisprincipes:

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op de Guido de Brès zeggen: “Ik hoor erbij, ik word geaccepteerd zoals ik ben en ik heb talenten”.

We hopen dat niet alleen de kinderen dat van zichzelf zeggen, maar ook de leerkrachten en de ouders.

Meer informatie: www.guidodebres.nl

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl