Gaspard de Coligny

 

IMG_7381_copy

De schoolmissie: ’Samen leren, met plezier!’

Visie op levensbeschouwing en maatschappij:
 • De Bijbel is onze basis, met de verhalen over het leven van Jezus als voorbeeld.
  Het hierop gebaseerde christelijke geloof is ‘de rode draad’ door onze school;
 • Wij werken vanuit de Bijbelse normen en waarden.
  Kernwoorden hierbij zijn: liefde, respect, integriteit, vertrouwen, vreugde, vergevingsgezind, verwondering en verantwoordelijkheid;
 • Wij bieden, vanuit een persoonlijke levensmotivatie en geloof, christelijk onderwijs op school.
  Bidden, zingen, vertellen en vieren komen dagelijks aan de orde;
 • Iedereen die respect heeft voor onze christelijke identiteit is van harte welkom en doet met ons mee.
  Wij gaan respectvol om met verschillende geloofsovertuigingen;
Pedagogische visie:
 • Vanuit onze levenbeschouwelijke visie bieden we de kinderen een veilige leeromgeving met liefde en respect voor elkaar;
 • Wij vinden het belangrijk, dat kinderen met plezier naar school gaan, gestimuleerd door enthousiaste leerkrachten;
 • Wij versterken het zelfvertrouwen van de kinderen en werken aan een vertrouwensband tussen kind, leerkracht(en) en klasgenoten;
 • Wij bieden de kinderen rust, structuur en duidelijkheid.

Onderwijskundige visie:

  • Wij leren de kinderen vaardigheden, vanuit een uitdagende leeromgeving;
  • Wij stimuleren de totale ontwikkeling van de kinderen, zowel cognitief, creatief, motorisch en sociaal-emotioneel;
  • Wij houden rekening met verschillen in leerstijl, talenten en ontwikkeling;
  • Wij zorgen voor de juiste kennisoverdracht (kerndoelen + referentieniveaus);
  • Wij bieden kwalitatief goed onderwijs, waarbij per kind wordt gekeken naar het maximaal haalbare.

Meer informatie: www.gasparddc.nl

 

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl