Prof. J. Waterinkschool

Waterink logo

Prof. J. Waterinkschool

Prof. J. Waterinkschool

Vanuit onze visie (levensbeschouwelijk, maatschappij, pedagogisch en onderwijskundig) nemen we leerlingen, ouders en leerkrachten serieus. Onze school vormt een gemeenschap waarin ieder zich verantwoordelijk weet, zich betrokken voelt en waar sprake is van sociale verbondenheid.

We respecteren elkaar. Kind, ouder, leerkracht, een ieder wordt gezien en gehoord.

Door het bieden van goed onderwijs kan ieder kind zich optimaal ontwikkelen en groeien in alle facetten van zijn/haar mens zijn. Door het ontdekken en ontplooien van kwaliteiten wordt deze groei bevorderd. Kinderen worden opgevoed tot actieve burgers in de maatschappij. Met onze leerlingen, onze ouders, onze kennis, ons vakmanschap en onze waarden versterken wij onze samenleving.

 

VISIE        

DE WATERINKSCHOOL IS EEN CHRISTELIJKE, KLEURRIJKE, (MEER)TALIGE EN VERNIEUWENDE SCHOOL WAAR IEDER KIND GEZIEN EN GEHOORD WORDT EN VOLOP ONTWIKKELINGSKANSEN KRIJGT.

 

MISSIE   

UW KIND              ONZE SCHOOL              SAMEN STERK

 

De geschiedenis van de school

De school is genoemd naar de christelijke pedagoog prof. dr. J. Waterink. Hij was hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
In 1969 werden door de Vereniging voor Christelijk onderwijs in Soest aan de Smitsweg twee schoolgebouwen gebouwd; de lagere school PCBS “Prof. J. Waterink” en de kleuterschool “Het Fluitekruid”. Op 1 februari 1970 worden de beide gebouwen in gebruik genomen.
In 1997 zijn de beide losse gebouwen, dankzij een verbouwing, samengevoegd. Twee lokalen, een speellokaal voor de kleuters en een tussengang verbinden de beide scholen aan elkaar zodat er een negen klassen tellende school is ontstaan.

Kijk voor meer informatie op www.waterinkschool.nl

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl