Project Duurzame Inzetbaarheid

Omdat wij het binnen de stichting belangrijk vinden dat onze medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven, zijn we dit jaar gestart met een project Duurzame inzetbaarheid en Mentale veerkracht.
Inmiddels hebben jullie allemaal kunnen merken wat de eerste acties in het project zijn geweest. We zullen hier kort op terugblikken en aangeven wat de vervolgstappen zijn in het project.

Wat is Mentale Veerkracht?
De wereld om ons heen ontwikkelt zich steeds sneller. De ene persoon past zich gemakkelijker aan deze ontwikkelingen aan dan de ander. Dit aanpassingsvermogen (ook wel wendbaarheid genoemd), blijkt een van de belangrijkste voorspellers voor duurzame inzetbaarheid op de lange termijn. Mentale veerkracht zegt vooral iets over je vermogen om je te kunnen aanpassen of keuzes te maken in veranderende situaties.

Welke stappen zijn al gezet?
Er hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden met het de directeuren..
Zij kregen een introductie op het thema mentale veerkracht en werden getraind hoe ze door het voeren van pitstopgesprekken kunnen checken in hoeverre medewerkers zijn aangehaakt bij de veranderingen om hen heen.

Alle medewerkers hebben de vragenlijst Mentale veerkracht kunnen invullen via internet. Hiermee heb je inzicht kunnen krijgen in je eigen mentale veerkracht. Inmiddels zijn de resultaten op organisatieniveau bekend. Uit de scores is gebleken dat een deel van de medewerkers de wendbaarheid bij het omgaan met veranderingen op onderdelen kan versterken. Zodra de organisatierapportage gereed is, zullen de resultaten via de locatiedirecteuren uitgebreider worden teruggekoppeld.

Hoe ziet het vervolg eruit?
Alle medewerkers die de vragenlijst Mentale veerkracht hebben ingevuld, hebben inmiddels nadere informatie ontvangen over de vervolgmogelijkheden.
Een van de mogelijkheden is een individueel coachingstraject gericht op het versterken van je wendbaarheid. Een andere mogelijkheid is het deelnemen aan een of meer oefenlabs die we binnen PCBO Baarn Soest in september gaan aanbieden.

Tijdens een oefenlab ga je in een kleine groep experimenteren met diverse thema’s die een relatie hebben met mentale veerkracht.
De volgende oefenlabs worden aangeboden:

Mindfulness en Mentale veerkracht (28 september)
In dit oefenlab maken deelnemers de eerste stap in het ontwikkelen van een bewuste respons in plaats van de automatische piloot. Dit betekent een moment letterlijk stilstaan waar je mee bezig bent en met een open en oordeelvrije blik kijken naar datgene wat er nu is. Vanuit deze aandacht ontstaat keuzevrijheid.

Oplossingsgerichtheid en Mentale veerkracht (24 september)
In dit oefenlab leren deelnemers hoe te denken in mogelijkheden in plaats van problemen en zich bewust te worden van hoe wij onszelf kunnen vastdraaien in denken. Hiermee wordt de wil om het denken om te buigen en wendbaar te maken gestimuleerd. Hoe scherper ons beeld is van ons toekomstig doel, hoe groter de kans dat ons brein in het heden nieuwe mogelijkheden ziet.
Rolflexibiliteit en Mentale veerkracht (6 oktober)
In dit oefenlab experimenteren deelnemers met het zich verplaatsen in verschillende posities/rollen ten opzichte van een organisatievraagstuk. Hiermee wordt het voorstellen van het referentiekader van iemand anders geoefend. Het vermogen zich in andere rollen te verplaatsen leidt tot constructievere samenwerking en optimalere benutting van elkaars kwaliteiten.

Heb je interesse in een of meer onderdelen van het vervolgtraject? Bespreek dit met je leidinggevende.

Dit project is mogelijk met een subsidie van het Europees Sociaal Fonds.

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl