Gezocht: actieve en enthousiaste ouders en leerkrachten voor de GMR

Wist jij dat jouw school één van de 10 scholen binnen de Stichting PCBO Baarn-Soest is?

En wist jij dat een groot deel van het beleid op school binnen deze Stichting bepaald wordt?

En vind jij het belangrijk om daaraan bij te dragen?

Dat kan!!

Meld je aan voor een plaats in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van onze stichting.

De GMR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders van de scholen van de Stichting PBCO. De GMR houdt zich vooral bezig met zaken die “bovenschools” geregeld zijn of die van belang zijn voor een meerderheid van de scholen. Voorbeelden zijn personeelsbeleid en personeelsregelingen, meerjarig financieel beleid, strategisch (onderwijs)beleid, onderlinge samenwerking scholen, fusies en nieuwbouw/belangrijke verbouwingen. Soms geeft de GMR advies aan het bestuur van de Stichting, in andere gevallen heeft zij instemmingsrecht. De onderwerpen zijn bij Wet geregeld, dus de GMR is daarmee een belangrijk orgaan in de ontwikkeling van de stichting en dus ook van onze scholen.

Van de 8 leden gaan vier ons verlaten: 2 omdat de termijn om is, 2 omdat zij niet meer aan onze scholen verbonden zijn.

Wij zoeken nu daarom 2 ouders en 2 personeelsleden als nieuwe leden voor de GMR.

Werk jij bij één van de scholen of ben jij ouder van één of meer kinderen op onze scholen? Dan kan je je hiervoor aanmelden.

Wat vraagt de GMR van je?

Een actieve inzet met een positief-kritische blik. En dat 6 – 7 bijeenkomsten per jaar. Over een jaar gemeten is de inspanning dus te overzien.

Wat biedt de GMR?

Geen geld, geen lintje van de Koning en geen eeuwige roem. Wel een goed gevoel omdat ook jij bijdraagt aan het geheel, een blik achter de schermen van jouw school en natuurlijk veel gezelligheid.

Hoe stel ik mij kandidaat?

Door voor 19 april a.s. een aanmeldingsformulier in te vullen. Dit formulier kun je hier downloaden van de website van de stichting en toezenden aan jelle@deboer-advim.nl.

Als er één of twee ouder- of personeelskandidaten zijn, volgt automatische benoeming. Als er drie of meer kandidaten zijn, volgt een verkiezing. De MR-leden van de scholen kiezen uiteindelijk de kandidaten.

Hoe kom ik aan meer informatie?

Door contact op te nemen met Jelle de Boer (voorzitter GMR /  06 – 5025 1786).