Twee directeuren zwaaien af

Deze maand nemen twee directeuren afscheid van hun scholen.
Perry van de Velde verlaat de Da Costa en Kees-Jan de Swart vertrekt bij de Insinger.
Hun motivatie verschilt echter nogal,
dus het leek ons aardig om een aantal dezelfde vragen voor te leggen.
Een dubbelinterview dus.

Waarom heb je besloten om te vertrekken?

Perry:
Mijn werk is minder onderwijsinhoudelijk dan ik zou willen. Ik merk dat het managen van onderwijs mij niet het werkplezier geeft dat ik graag wil.
Kees-Jan:
Ik werk nu zeven jaar op de Insingerschool. Toen ik hier begon was ik 53 jaar. Ik ging er vanuit dat dit mijn laatste school zou zijn en dat ik hier op mijn 65ste, of door de VUT-regeling al wat eerder, afscheid zou nemen.
Inmiddels weten we dat je tot je 67ste door mag/kan werken en dat eerder stoppen er ook niet echt in zit. Dat vind ik een prima zaak, maar mijn toekomstperspectief verandert er natuurlijk wel door. Mijn loopbaan is immers verlengd en om veertien jaar op dezelfde school te werken, vind ik niet verstandig voor mezelf en voor de school. Mobiliteit dus en dat nog op mijn 59ste. Gaaf! Ik woon in Driebergen en daar ben ik nu benoemd. Ik vind het fijn om te werken en te wonen in dezelfde plaats. Ik woon hier nog niet zo lang en ook in Soest ben ik niet opgegroeid. Op beide plekken heb ik dus geen echte roots. Ik hoop die met deze stap wel meer te krijgen.

Wat ga je nu doen?

Perry:
Ik heb nog geen andere baan. Het ligt voor de hand dat ik weer in de groep ga werken en daar kijk ik eerlijk gezegd naar uit!
Kees-Jan:
Ik ga als directeur werken op Basisschool ‘Instituut Coolsma’. Omdat deze school geen onderdeel van een Stichting met meerdere scholen is, noemen we het een zogenaamde ‘éénpitter’. Eén school, één bestuur. De directeur heeft hier dus geen directeur-bestuurder boven zich. Er is geen directeurenoverleg en geen ondersteuning van het stafbureau. Meer verantwoordelijkheid dus, maar ook meer autonomie. Dat is spannend! “Ik ben benieuwd wat dat gaat vragen van mijn mentale veerkracht!”

Toen je hier begon had je bepaalde verwachtingen. Zijn die uitgekomen?

Perry:
Gedeeltelijk. Ik verwachte een drukke baan te hebben waarin vrijwel alle facetten van basisonderwijs voorbij zouden komen en dat is ook gebeurd. Ik had verwacht meer met visie en de praktische uitwerking bezig te zijn en dat is helaas niet uitgekomen.
Kees-Jan:
Toen ik in 2008 directeur van de Insingerschool werd, had ik niet zo zeer bepaalde verwachtingen. Ik was nieuwsgierig, dat wel. Het was een bijzondere school, op een mooie plek in Soest, met een spiksplinternieuw gebouw. Vooral het feit dat het een school met een duidelijk uitgewerkt pedagogisch concept was, maakte het voor mij interessant. Van ditzelfde concept heb ik veel geleerd en mijn visie op onderwijs en op leidinggeven is daardoor verder ontwikkeld. Zaak was om het pedagogische denken te vertalen naar een bijpassend schoolconcept. Wij zijn dit nog steeds verder aan het uitwerken en dat is een interessant proces.

Wat laat je achter?

Perry:
Een ambitieuze school waar alle voorwaarden voor een goed leerklimaat aanwezig zijn voor leerlingen, leerkrachten en ouders.
Kees-Jan:
Een stabiele school met een stabiel leerlingenaantal en een stabiel en ervaren team. Financieel hebben we de boel goed op orde en kunnen we gezond de toekomst tegemoet. Verder hoop ik dat ik met mijn vertrek ook weer model kan staan voor het nut en het uitdagende van mobiliteit.

Wat neem je mee naar de volgende werkplek?

Perry:
Dat werkplezier, voldoening en uitdaging heel andere dingen zijn dan het halen van doelen en/ of deadlines. Ik weet nu waar mijn passie ligt en dat wil ik vasthouden.
Kees-Jan:
Dat is ongetwijfeld het pedagogische model “Van Veiligheid naar Zelfsturing” en alles wat daarbij hoort met het kijken naar kinderen en met het kijken naar de wereld om ons heen.
Daar zullen ze op mijn nieuwe school nog wel helemaal gek van worden, want dat zit inmiddels diep in mij verankerd. Overigens is Instituut Coolsma een school, die het gedachtegoed van Stephen Covey heeft omarmd en het is interessant om te gaan ervaren hoe deze twee ‘modellen’ elkaar kunnen raken en versterken.

Wat geef je de Stichting PCBO nog graag mee voor de toekomst?

Perry:
Veel succes!
Kees-Jan:
Ik wens onze stichting een stabiel marktaandeel met zich onderscheidende scholen toe. Een stabiel marktaandeel omdat dat rust geeft in de organisatie en vanuit die rust kun je mooie ontwikkelingen in gang zetten. Dat zou dan weer kunnen leiden tot zich onderscheidende scholen, zoals de Insingerschool er zeker één is.
Bij deze een hartelijke groet aan alle collega’s, die betrokken zijn bij het onderwijs binnen onze Stichting. Een laatste tip: Blijf in beweging, want dat brengt altijd interessante nieuwe dingen voort!

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl