Leerkracht Plusklas

Functieprofiel 01-2018 

Algemeen

De Plusklasleerkracht is in staat  hoogbegaafde kinderen in een Plusklas te coachen bij het proces van onderzoekend en ontwerpend leren.

We zoeken een creatieve en positieve leerkracht die denkt in kansen en mogelijkheden en biedt uitdagende lessen aan de leerlingen van PCBO Baarn Soest.

Omvang

Deze functie kent een taakomvang van elf uur per week.

De uren worden gebruikt om twee ochtenden les te geven aan een groep kinderen in Baarn en een groep in Soest. Een aanstelling voor één ochtend is ook mogelijk.

Naast de lesgevende taken worden de uren besteed aan de taken die hieronder beschreven  zijn.

Taken

Lesontwerp en organisatie:

 • Lesgevende taken en de daarbij behorende voorbereiding van de kinderen, max 12 per groep;
 • Het zorgdragen voor de materialen van de plusklas en de aanvulling hiervan in overleg met de werkgroep leerlingzorg;
 • Opstellen van plannen en het samen met de kinderen vastleggen van de activiteiten in een portfolio;
 • Vastleggen van de inhoud van de gemaakte gesprekken en afspraken;
 • Het organiseren van een korte startbijeenkomst voor ouders en kinderen;
 • Het met de kinderen organiseren van 2 presentatie ochtenden per jaar;
 • De organisatie van een jaarlijks uitje met de leerlingen;
 • Het zorgdragen voor het netjes achterlaten van de gebruikte ruimtes op de twee scholen.

Overleg:

 • Tussentijds informeren van ouders, leerkrachten en ib-ers;
 • Twee keer per jaar een (tussen) evaluatiegesprek met de ouders en de leerlingen;

Functie- eisen

Hij of zij beschikt over de onderstaande kennis, vaardigheden en kenmerken.

Kennis en ervaring:

 • Heeft enkele jaren onderwijservaring als groepsverantwoordelijke leerkracht;
 • Heeft aantoonbare ervaring en kennis van hoogbegaafdheid en affiniteit met de doelgroep;
 • Is bereid om zich verder te ontwikkelen op het gebied van hoogbegaafdheid;
 • Beschikt over een onderwijsbevoegdheid en heeft een HBO-plus werk- en denkniveau.

Pedagogische en didactische vaardigheden:

 • Kan leerlingen begeleiden vanuit een coachende en ondersteunende rol;
 • Is gedreven om leerlingen te inspireren en intellectueel uit te dagen zodat hun talenten worden aangesproken en ontwikkeld;
 • Kan autonomie bevorderend werken;
 • Is sociaal en pedagogisch zeer competent.

Communicatie en samenwerking:

 • Is communicatief vaardig en heeft ruime ervaring in het voeren van oudergesprekken;
 • Is bereid om deel uit te maken van een team binnen een school van PCBO Baarn-Soest;
 • Is bereid om zich door reflectie en collegiale consultatie te ontwikkelen;
 • Is in staat om zelfstandig te werken.

Persoonskenmerken:

 • Is creatief, ontwikkelend, nieuwsgierig, flexibel en initiatiefrijk;
 • Durft avontuurlijk te denken en de traditionele leerkrachtrol los te laten;
 • Heeft een empathisch vermogen;
 • Staat sterk in zijn/haar schoenen;

Overige

LA-functie volgens CAO-PO.

De leerkracht wordt ondersteund en begeleid door een lid  van de werkgroep leerlingenzorg.

Contact

contact

PCBO Baarn-Soest
Nijverheidsweg 13 C
3762 EP Soest
Tel: 035-6099233
info@pcbobaarnsoest.nl