Context

In het Koersplan 2020 – 2024 Onderbouwd Onderwijs van St. PCBO Baarn – Soest zijn verschillende ambities neergelegd op het terrein van ICT / technologie en duurzaamheid waarvoor we een projectleider zoeken die tijdens de Koersplanperiode deze ambities samen met het directieteam vertaalt in haalbare doelen die aan het eind van de Koersplanperiode worden gerealiseerd.  Naast visie ontwikkeling zal accent gelegd worden op beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende activiteiten, het monitoren van het proces en het realiseren met het directieteam en de scholen van de gestelde doelen.

ICT en technologie

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het, samen met het directieteam, ontwikkelen, opstellen en vormgeven van de visie op ICT en Technologie. Dit resulteert in een meerjarenbeleid passend bij het Koersplan van de stichting en de landelijke digitaliseringsagenda PO.
Op basis van het meerjarenbeleid moeten jaarplanningen opgesteld worden, voorzien van een kwaliteitscyclus.
Naast beleidsontwikkeling heeft de projectleider ook de taak om als aanjager, klankbord, adviseur en kennisbemiddelaar op te treden in relatie tot ICT en technologie voor alle lagen van onze organisatie

Duurzaamheid

We willen van onze schoolgebouwen duurzame gebouwen maken die bijdragen aan prettig (samen) werken en leren. Gebouwen met een prettig binnenklimaat en met flexibele, multifunctionele ruimtes. We hebben de ambitie om de gebouwen zorgvuldig in te passen in de omgeving, om verantwoord en duurzaam om te gaan met materialen, om hergebruik te stimuleren en om te zorgen voor een laag en zuinig energie- en watergebruik.  

Als projectleider ben je spil tussen alle stakeholders en ligt de rol van beleidsontwikkelaar en van aanjager, klankbord, adviseur en kennisbemiddelaar. Niet alleen de technische, maar ook de educatieve kant van de duurzaamheid vormt het speelveld van handelen. 

Rol van Projectleider

De Projectleider is het primaire aanspreekpunt voor de directeuren en de bestuurder. Na het succesvol voltooien van het project is hij /zij verantwoordelijk voor een goede en volledige overdracht aan de beheerders op locatie. Goed managen van de diverse stakeholders en samenwerking met veel verschillende mensen (intern en extern) is van belang. Een goede communicatie, schriftelijk en mondeling is een kritische succesfactor bij deze functie.

Projectduur
In eerste instantie voor 4 jaar, passend bij de Koersplanperiode 2020-2024.

De projectleider beschikt over de volgende capaciteiten: 

 • een academisch/HBO werk- en denkniveau, mede verkregen op basis van bijvoorbeeld een masteropleiding binnen het genoemde vakgebied;
 • aantoonbare kennis van ontwikkelingen op het beleidsterrein; 
 • leidinggevende vaardigheden;
 • het vermogen om innovatief en creatief te denken; 
 • de vaardigheid om projectmatig te werken; 
 • goede contactuele, mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • weet medewerkers te motiveren en 
 • affiniteit met het christelijk onderwijs.

De arbeidsvoorwaarden

 • Een functie voor maximaal 24 uur per week  (WTF 0.6000)
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO PO
 • Salaris CAO PO – OOP 11  (max € 4.861, 00 bruto per maand bij fulltime aanstelling);
 • Ruimte voor ontwikkeling
 • Standplaats Soest

Procedure

 • In verband met de ontwikkelingen rond de Corona-crisis is besloten de selectieprocedure uit te stellen.
 • Solliciteren is nog mogelijk.

Vragen of informatie

Neem contact op met Bart Sonnenberg (directeur bestuurder) bart@pcbobaarnsoest.nl of Sigried Wevers (HRM) 035-60 99 233 of mail aan p-z@pcbobaarnsoest.nl 

Solliciteren

Vul het formulier 

* Verplicht

De sollicitatiecode CAO-PO is van toepassing

Deze vacature staat op dit moment ook open voor interne kandidaten. Bij gelijke geschiktheid krijgen zij de voorkeur ivm het stimuleren van interne mobiliteit