Het Partnerschap met de Marnix Academie

De Marnix Academie werkt al tien jaar samen met verschillende scholen en schoolbesturen in het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling. Met inmiddels 36 schoolbesturen en meer dan 350 verschillende scholen in Midden-Nederland werken we samen aan de solide opleiding van studenten en aan onderwijsontwikkeling, zowel op de scholen als op de Marnix Academie. Onze studenten profiteren optimaal van deze samenwerking tijdens hun stages. Doordat de lijnen kort zijn, lopen de kennismaking en begeleiding soepel.

De kerntaak van de Marnix Academie is het ondersteunen van scholen in het protestants-christelijk onderwijs bij opleiding en ontwikkeling. Daarvoor verzorgen wij lerarenopleidingen op bachelor- en masterniveau, bieden wij mogelijkheden voor voortgaande professionalisering van onderwijsgevenden, directies en schoolbesturen en leveren wij diensten aan scholen via advisering en ondersteuning. Onze hogeschool kan worden getypeerd als een open christelijke instelling die samenhang wil realiseren tussen levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten. De Marnix Academie hanteert bekwaam, betrokken en bevlogen als sleutelbegrippen.

Lees hier meer over het partnerschap