De vertrouwenspersoon hoort aan, bemiddelt en/of verwijst naar de betreffende persoon of instantie.
De vertrouwenspersoon behandelt de klacht volstrekt vertrouwelijk en handelt indien nodig alleen in goed overleg met de indiener.