De Stichting heeft twee vertrouwenspersonen;
Voor Baarn en Soesterberg: de heer Pieter van Winden
pietervw@xs4all.nl Tel: 0612171113
Voor Soest: mevrouw Simone van der Sijs
simonevandersijs@gmail.com Tel: 0610526563

De vertrouwenspersoon hoort aan, bemiddelt en/of verwijst naar de betreffende persoon of instantie.
De vertrouwenspersoon behandelt de klacht volstrekt vertrouwelijk en handelt indien nodig alleen in goed overleg met de indiener.