Het stichtingbeleidsplan voor de komende jaren is verwoord in het document “Onderbouwd onderwijs met oog op het kind”.
Hierin staat beschreven hoe PCBO Baarn Soest het beste onderwijs kan bieden voor elke leerling door te focussen op drie routes:

1. doelgericht leren
2. waardevol werken
3. samen sturen

De papieren pdf versie is hier te lezen