Het stichtingbeleidsplan voor de komende jaren is verwoord in het document “Investeren in Kwaliteit”. Hierin staat beschreven hoe onze ideale school eruit ziet en hoe we dat via professionalisering en gedeeld eigenaarschap willen bereiken.

De 4 kernthema’s zijn:

1. Leren om te groeien (schoolniveau – leerling)
2. Vakmanschap is meesterschap (medewerkersniveau)
3. Kennis delen is omgekeerd vermenigvuldigen (stichting niveau)
4. Toekomstbestendig bovenal (gezamenlijke basis)

De papieren pdf versie is hier te downloaden.

Voor een aantrekkelijke beeld en geluid presentatie van ons stichtingsbeleidsplan kunt u terecht op: http://stichtingsbeleidsplan2016-2020.pcbobaarnsoest.nl/pcbo-beleidsplan