Stichting PCBO Baarn – Soest staat voor christelijk geïnspireerd onderwijs. 

Missie en Visie

De Stichting wil het beste uit alle leerlingen halen. In de Bijbelse verhalen over Jezus worden we hierin aangespoord. Onze verbondenheid met de protestants christelijke traditie geeft ons een open houding naar de ander en de wereld om ons heen.

Deze open houding kenmerkt zich door betrokkenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en moed.  Betrokkenheid bij de ander, verantwoordelijkheid nemend voor de samenleving waarin wij leven, vertrouwen in het goede van mensen en moed om steeds opnieuw het gesprek op te zoeken over wat wezenlijk voor ons is. Het scherpt ons om onze identiteit levend te houden en nodigt uit om samen met de ander op zoek te gaan naar wat ons inspireert en bindt.

Dit alles vertaalt zich in:
• het ontdekken en verwerven van de wereld vanuit een gezonde nieuwsgierigheid;
• het creëren van een werk – en leefomgeving waarin leerlingen sociaal competent worden met verantwoordelijkheid voor zichzelf, de ander en de wereld dichtbij, maar ook veraf.
• het volwaardig volwassen kunnen worden in een veilige, kansrijke leeromgeving;
• het bieden van een stevig fundament voor blijvend leren en ontwikkelen, zowel voor leerlingen als voor medewerkers;
• het leren filteren van de juiste kennis en informatie om een goed oordeelvormend vermogen te ontwikkelen;