Algemeen bestuur
– Mevrouw J.W. Janse-Velema, voorzitter, verantwoordelijk voor HRM
– Mevrouw M.M. Kool, verantwoordelijk voor identiteit
– De heer R. Hoeven, penningmeester
– De heer T. de Boer, verantwoordelijk voor onderwijs
– De heer H.J. Luth, verantwoordelijk voor kwaliteitszorg
– De heer H. Pothof, verantwoordelijk voor financiën en bedrijfsvoering

Dagelijks bestuur

– De heer B.D Sonnenberg, directeur-bestuurder