Regionaal Transfer Centrum

De schoolbesturen van 19 scholen voor primair en speciaal onderwijs in Gelderland en Utrecht tekenden woensdag 17 januari een overeenkomst voor samenwerking in het Regionaal Transfercentrum (RTC) Gelderland – Utrecht. Hun prioriteit is om samen voldoende leerkrachten te vinden voor zowel de tijdelijke als reguliere banen. Want ook in de regio Gelderland – Utrecht is het huidige en toekomstige lerarentekort een van de grootste uitdagingen.

Kijk hier voor meer van het Regionaal Transfer Centrum

Vervangingspool IPPON

IPPON is partner voor scholen, besturen en overkoepelende onderwijsorganisaties in het primair onderwijs voor het voeren van een verantwoord personeelsbeleid.  Zij zorgen voor het inplannen van personeel op scholen als deze vervanging nodig hebben, bijvoorbeeld voor ziekte of zwangerschapsverlof. Tevens zorgt IPPON in samenwerking met de deelnemende besturen dat boventallig personeel met voorrang kan worden ingepland.

Lees hier meer over de vervangingspool