De Stichting hanteert het Raad van Beheer model. Het algemeen, toezichthoudend bestuur bestaat uit 6 leden en het dagelijks, uitvoerend bestuur, bestaat uit de directeur – bestuurder. De bestuursleden van het algemeen bestuur hebben ieder een eigen taakveld, waar zij aandacht aan geven en sparingspartner zijn voor de directeur – bestuurder. Het bestuur hanteert de code Goed Bestuur (Model PO Raad).