Hier kunt u de documenten lezen die met de wet op de privacy (AVG) te maken hebben.

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. Wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen.

Voor eventuele andere vragen of opmerkingen kan contact op worden genomen met Karin de Waard Schulte SO (security officer) op het bestuursbureau; tel: 035 60 99 233 of privacy@pcbobaarnsoest.nl
Voor andere zaken (of vragen)kan contact worden opgenomen met Marion van der Horst, FG (functionaris voor gegevensbescherming CED-groep); tel: 010 40 71 761 of m.vanderhorst@cedgroep.nl

IBP – Informatiebeveiligings- en privacybeleid
Privacyreglement
Privacyverklaring