De samenstelling van de GMR per 1 augustus 2019

Oudergeleding
Emiel Pronk (Gaspard de Coligny) – Voorzitter
Mariska de Koning (Amalia-Astro) – Vice voorzitter
Paulina van Dam (Gaspard de Coligny)
Robbert Knipscheer (de Werveling)

Personeelsgeleding
Willeke Vermaat (de Bron)
Kitty van de Berg (Guido de Bres)
Leontine Rotman (Da Costa)

Bovenste rij vlnr: Emiel Pronk, Kitty v.d. Berg, Leontine Rotman, Mariska de Koning van Ginkel,
Onderste rij vlnr: Robbert Knipscheer, Wilco Veldhuizen