De samenstelling van de GMR per 1 augustus 2021

Oudergeleding
Emiel Pronk (Gaspard de Coligny) – Voorzitter
Mariska de Koning (Amalia-Astro) – Vice voorzitter
Paulina van Dam (Gaspard de Coligny)
Robbert Knipscheer (de Werveling)
Wilco Veldhuizen (Kon. Wilhelminaschool)
Rense Lubach ( Amalia-Astro)
Carin Jansen (Insingerschool)

Personeelsgeleding
Matanja de Graaf (de Bron)
Kitty van de Berg (Guido de Bres)
Leontine Rotman (Da Costa)
Ine Franken (de Postiljon)
Willeke Vermaat (de Bron)


Bovenste rij vlnr: Emiel Pronk, Kitty v.d. Berg, Leontine Rotman, Matanja de Graaf
Onderste rij vlnr: Robbert Knipscheer, Wilco Veldhuizen en Carin Jansen