De samenstelling van de GMR per 1 augustus 2019

Oudergeleding
Emiel Pronk (Gaspard de Coligny) – Voorzitter
Mariska de Koning (Amalia-Astro) – Vice voorzitter
Paulina van Dam (Gaspard de Coligny)
Robbert Knipscheer (de Werveling)

Personeelsgeleding
Mirjam Windsma (Amalia-Astro) – Secretaris
Willeke Vermaat (de Bron)
Kitty van de Berg (Guido de Bres)
Leontine Rotman (Da Costa)