De samenstelling van de GMR per 1 augustus 2021

Oudergeleding
Emiel Pronk (Gaspard de Coligny) – Voorzitter
Mariska de Koning (Amalia-Astro) – Vice voorzitter
Paulina van Dam (Gaspard de Coligny)
Robbert Knipscheer (de Werveling)
Wilco Veldhuizen (Kon. Wilhelminaschool)
Rense Lubach ( Amalia-Astro)
Carin Jansen (Insingerschool)

Personeelsgeleding
Matanja de Graaf (de Bron)
Kitty van de Berg (Guido de Bres)
Leontine Rotman (Da Costa)
Ine Franken (de Postiljon)


Bovenste rij vlnr: Emiel Pronk, Kitty v.d. Berg, Leontine Rotman, Matanja de Graaf
Onderste rij vlnr: Robbert Knipscheer, Wilco Veldhuizen en Carin Jansen