De Stichting werkt met een bestuursbureau. Dit valt direct onder de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder, Diana van Vulpen. Het bureau wordt gevormd door een medewerker personeel, een medewerker financiën, een medewerker administratie en een onderhoudsman.